Laitesukeltajien KNK-vaivat sukellusaktiviteetteihin osallistumisen yhteydessä,

Taustaa
Minkätyyppisten akuuttien sukelluksen yhteydessä esiintyvien KNK-vaivojen johdosta sukeltajat käyttävät terveydenhuollon palveluita? Tutkimme kyseisten ongelmien esiintymistiheyttä DANin jäsenistössä, luultavasti suurimmassa sukeltajien yhteisössä, josta sukeltamisiin liittyvää lääketieteellistä aineistoa pystytään keräämään.
 

Metodit
Tutkimuksen perusjoukko: aktiiviset DAN Europen jäsenet vuosina 2009–2011.
Mukaanottokriteerit: Arkistoitu vakuutuskorvausvaatimus, joka koskee sukellukseen liittyvää KNK-haittaa, joka on määritelty joksikin äkillistä KORVA-NENÄ-ONTELOT&KURKKU-alan sairaanhoitoa tai siihen liittyviä toimintoja vaativaksi tilaksi. KNK-ongelmia on saattanut aiheuttaa sukeltaminen tai jokin odottamaton, sukelluksesta riippumaton sairaus.

Korvausvaatimukset luokiteltiin seuraavasti: 1-Barotrauma; 2-Sisäkorvan sukeltajantauti (IEDCI); 3-Muuhun kuin sukeltamiseen liittyvä sairaus, hoitavan tahon laatiman potilaskertomuksen mukaan. Tutkimuksen osa-alueet: Antropometriset ja demografiset tiedot, onnettomuuden tapahtumamaa ja ajankohta, sukeltajan luokitustaso, ala johon liittyy, sukellustapahtumiin liittyvien KNK-ongelmien prosentuaalinen osuus vs. kaikki sukellustapahtumiin liittyvät ongelmat, historiatiedot.
 

Tulokset
Sukelluksiin liittyvien KNK-ongelmien kumulatiivinen esiintymistiheys 10 000 jäsentä kohden oli 21,53 vuonna 2009, 27,60 vuonna 2010 ja 26,83 vuonna 2011. Sukelluksiin liittyvien KNK-ongelmien osuus vuosina 2009, 2010 ja 2011 oli 22,22 %, 27,55 % ja 26,50 % kaikista arkistoiduista sukelluksiin liittyvistä korvausvaatimuksista, ja ne lisääntyivät 36,53 % vuodesta 2009 vuoteen 2010 sekä 20,19 % vuodesta 2010 vuoteen 2011.
Barotraumojen osuus oli 71,04 % kaikista KNK-ongelmista ja 18,19 % kaikista sukellukseen liittyvistä lääketieteellisistä ongelmista havainnointijakson aikana.
 

Päätelmä
Vaikka KNK-vaivat ovat selvästikin yleisin lääketieteellinen vaiva virkistyssukelluksessa, minkä lisäksi ne aiheuttavat huomattavaa sairastelua, ne jäävät liian usein liian vähälle huomiolle. Entistä intensiivisempi tutkimus ja koulutusohjelmat
puolustavat paikkaansa, kun pyritään vähentämään sairastelua ja harventamaan vaivojen esiintymistiheyttä. Ehdotamme
yleispätevän sukelluksiin liitettävien KNK-vaivojen raportointilomakkeen käyttöönottoa, jotta aihealuetta koskeva tutkimustyö pääsisi etenemään. Lisäksi DAN on kehittänyt erityisen EAR & DIVING -koulutusohjelman, jonka tarkoitus on lisätä sukellusturvallisuutta ja sukeltajien tietoisuutta.

Discover the brand new online seminar on ear and diving, now free to DAN Members in their MyDAN area.

Lataa artikkeli

Sukella uusimpiin
tarinoihin ennen muita.

Tilaa Alert Diver
-uutiskirje.