Problémy typu ORL, se kterými se setkávají při svých činnostech scuba potápěči

Předmět a prostředí výzkumu
S jakými akutními problémy typu ORL vyhledávají potápěči lékařská zařízení? Zkoumal se výskyt zdravotních problémů tohoto typu u členů DAN, kteří tvoří zřejmě největší ucelenou skupinu potápěčů poskytující zdravotní informace související s potápěním.

Metody
Zkoumaná skupina: Aktivní členové DAN Europe v letech 2009 až 2011.
Kritéria pro zařazení do zkoumané skupiny: Uplatněný nárok na pojistné plnění z důvodu zdravotního problému typu ORL souvisejícího s potápěním. Přesnější definice: Akutní zdravotní problémy postihující UŠI, NOS, DUTINY A HLTAN nebo s nimi související funkce. Problémy typu ORL mohou být zapřičiněny potápěním nebo neočekávaným onemocněním, které s potápěním nesouvisí. Nároky byly klasifikovány následovně: 1-barotrauma; 2-vnitřní ucho s DCI (IEDCI); 3-onemocnění nesouvisející s potápěním. Klasifikace se prováděla podle lékařských zpráv poskytnutých zdravotnickými zařízeními.

Zkoumané oblasti: Antroponometrické a demografické údaje, země a doba zdravotního problému, stupeň certifikace, postižená oblast, procento potápěčských zdravotních problémů typu ORL oproti celkovému počtu potápěčských zdravotních problémů, předchozí historie.

Výsledky
Souhrnný počet potápěčských zdravotních problémů typu ORL na 10 000 členů byl 21,53 v roce 2009, 27,60 v roce 2010 a 26,83 v roce 2011. Potápěčské zdravotní problémy typu ORL činily 22,22%, 27,55% a 26,50% z celkového počtu uplatněných nároků na pojistné plnění související s potápěním v letech 2009, 2010 a 2011 a tyto problémy (typu ORL) se navýšily o 36,53% od roku 2009 do roku 2010 a o 20,19% od roku 2010 do roku 2011. Barotraumata představovala 71,04% ze všech problémů typu ORL a 18,19% ze všech potápěčských zdravotních problémů zaznamenaných ve sledovaném období.

Závěr
I když problémy typu ORL představují zdaleka nejčastější zdravotní potíže při rekreačním potápění (a také bývají významnou příčinou úmrtí), velice často se zanedbávají. Na tomto poli je zřejmě zapotřebí dalších a rozsáhlejších výzkumů, aby se snížila četnost jejich výskytu i s nimi související úmrtnost. Byl vypracován univerzální formulář pro vyplňování informací o zdravotních problémech typu ORL. DAN navíc sestavil specifický výukový program EAR & DIVING (t. j. UŠI a POTÁPĚNÍ), který má zlepšit informovanost potápěčů o těchto problémech a zvýšit jejich bezpečnost.

Discover the brand new online seminar on ear and diving, now free to DAN Members in their MyDAN area.


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.