KNO problemen opgelopen door persluchtduikers tijdens deelname aan duikactiviteiten

Achtergrond:

Wat voor soort acute KNO problemen tijdens het duiken laten een duiker een instelling voor gezondheidszorg bezoeken? We hebben gekeken naar het aantal van dergelijke problemen in de DAN ledenpopulatie, zijnde waarschijnlijk de grootste duikgemeenschap waar medische informatie van verkregen kan worden.

Methodes:

Bestudeerde populatie: DAN Europe actieve leden van 2009 tot 2011.

Inclusief criteria: ingediende verzekeringsclaim voor een aan duiken gerelateerd KNO probleem, gedefinieerd als iedere, acute kwaal betreffende OOR, NEUS, SINUSSEN & FARYNX of daarmee verbonden functies. KNO problemen kunnen veroorzaakt zijn door duiken of door een onverwachte ziekte niet gerelateerd aan duiken. Claims werden gerangschikt volgens 1-Barotrauma; 2-binnenoorDCO (BODCO); 3-niet-duik gerelateerde ziekte, volgens medische rapporten overlegd door de behandelende instelling.

Bestudeerde gebieden: Antropometrische en demografische gegevens, land & tijd van ongeval, brevetteringsniveau, aangedaan deel, percentage duik-KNO problemen vs. Totale duikproblemen, voorgeschiedenis.

Resultaten: Cumulatieve incidentie van duik-KNO problemen per 10.000 leden was 21,53 in 2009, 27,60 in 2010, 26,83 in 2011. Duik-KNO problemen vormden 22,22%, 27,55%, 26,50% van de totale duikgerelateerde claims, ingediend in respectievelijk 2009, 2010, 2011 en ze namen toe met 36,53% van 2009 tot 2010 en met 20,19% van 2010 tot 2011. Barotrauma’s vormden 71,04% van alle KNO problemen en 18,19% van alle duikmedische problemen in de bestudeerde periode.

Conclusie: Hoewel KNO problemen verreweg de meest frequente medische klacht bij het sportduiken vormen en significant tot morbiditeit leiden, worden ze maar al te vaak verwaarloosd. Intensiever onderzoek en educatieve programma’s om hun incidentie en morbiditeit te verlagen, worden geadviseerd. Een universeel rapportageformulier voor duik KNO problemen om de voortgang van research op dit gebied te ondersteunen wordt voorgesteld. Daarnaast heeft DAN het specifieke OOR & DUIKEN opleidingsprogramma opgezet om de veiligheid en het bewustzijn van duikers  te bevorderen.

Download artikel

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.