Problemy laryngologiczne (ENT) dotykające płetwonurków podczas nurkowania

Tło
Jakie rodzaje ostrich problemów laryngologicznych (ENT, ang.: Ear, Nose, Throat, ucho, nos, gardło) występujących podczas nurkowania powodują, że nurek decyduje się odwiedzić lekarza? Badaliśmy występowanie takich problemów pośród nurków – członków DAN jako naprawdopodobniej największą bazę z której można czerpać dane medyczne.

Metoda
Badana populacja: Aktywni członkowie DAN Europe w latach od 2009 do 2011. Kryteria włączenia: Wysłane zgłoszenie szkody i roszczenie związane z problemem laryngologicznym (ENT), określonym jako każdy ostry stan dotyczący ucha, nosa, zatok i gardła lub powiązanych z nimi funkcji. Problemy laryngologiczne mogą być  spowodowane przez nurkowanie lub niespodziewaną chorobę nie związaną z nurkowaniem. Roszczenia były sklasyfikowane następująco: 1 – barotraumas, 2 – choroba dekompresyjna ucha wewnętrzengo (IEDCI, inner ear DCI), 3 – nie związaną z nurkowaniem chorobę. Podstawą do klasyfikacji były raporty medyczne wystawione przez ośrodki udzielające pomocy.

Obszar studw: Antropometryczne i demograficzne dane, kraj i czas wypadku, poziom certyfikacji, obszary dotknięte urazem/ chorobą, udział procentowy problemów laryngologicznych podczas nurkowania w porównaniu do wszystkich problemów nurkowych, wcześniejsza histroria problemów laryngologicznych.

Rezultaty
Ogólna ilość wystąpień problemów laryngologicznych na 10000 członków wynosiła 21,53 w 2009, 27,60 w 2010 i 26, 83 w 2011 roku. Nurkowe problemy laryngologiczne stanowiły 22,22% w 2009, 27,55% w 2010 i 26,50% w 2011 roku wszystkich zgłoszeń wypadków nurkowych. W roku 2010 odnotowaliśmy wzrost ilości tych problemów o 36,53% w porównaniu z 2009, a w 2011 było ich o 20,19% więcej niż w 2010 roku. Przypadki barotraumy stanowiły 71,04% wszystkich problemów laryngologicznych i 18,19% wszystkich problemów medycznych, jakie wystąpiły w badanym okresie.

Konkluzje
Mimo, że problemy laryngologiczne znacznie częściej występują niż inne problemy medyczne w nurkowaniu rekreacyjnym, a przy tym powodują znaczną zachorowalność, zbyt często są lekceważone. Zalecane jest przeprowadzenie bardziej intensywnych badań i działań edukacyjnych, których celem jest zmniejszenie ilości tych przypadków i poziomu zachorowalności. Zaproponowaliśmy przygotowanie ujednoliconego formularza raportu zgłoszenia problemu laryngologicznego związanego z nurkowaniem, aby ułatwić badania w tym zakresie. Co więcej DAN przygotował specjalny program edukacyjny Ucho i Nurkowanie (EAR & DIVING), który ma pomóc poprawić bezpieczeństwo nurków i orientację w temacie.

 

 

Discover the brand new online seminar on ear and diving, now free to DAN Members in their MyDAN area.

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.