Foto door: Marcello Di Francesco
Verzekeringszaken

Bescherm je bedrijfsmiddel(en): Laat de “Pro” aansprakelijkheidsverzekering van DAN Europe het werk voor je doen

Nu het duikseizoen in de meeste gebieden weer volop aan de gang is, ondanks de trage start vanwege de pandemie, is dit een goede tijd voor duikprofessionals om net als duikverenigingen, -centra, -winkels en -organisaties, nog eens te kijken naar hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en die waar nodig te herzien. Het is nu eenmaal zo dat als je instructeur, divemaster of duikgids bent, en zeker als het gaat om een vereniging of centrum, je dekking voor aansprakelijkheid nodig hebt om je te beschermen. In de meeste gevallen is het een vereiste voor het werk, vooral in de huidige claimmaatschappij.

Ooit was dit een probleem beperkt tot de VS, maar tegenwoordig neigt de wereldwijde trend naar meer juridische stappen tot het verkrijgen van compensatie als er zich een duikongeval voordoet, en dat is niet iets om om te lachen. Volgens het juridische team van DAN Europe kunnen de juridische kosten voor overlijden na een ongeluk oplopen tot € 50.000, en kunnen de kosten voor een duikverwonding € 15.000 – 20.000 bedragen. Mogelijke aansprakelijkheid kan in de miljoenen lopen en dat kan allemaal jouw duikbroodwinning in gevaar brengen.

Gelukkig biedt DAN Europe, naast haar uitgebreide duikongevallen- en medische reisverzekering, dekking voor beroepsaansprakelijkheid, speciaal bedoeld voor duikprofessionals, via haar eigen verzekeringsdochtermaatschappij International Diving Assurance (IDA Insurance Ltd.). Deze verzekering kan op individuele basis afgesloten worden, maar ook door jouw duikvereniging, -centrum of -organisatie, die op hun beurt de dekking kan uitbreiden tot  haar instructeurs en divemasters. DAN Europe IDA biedt ook aangepaste pakketten voor een aantal duikorganisaties zoals PADI EMEA of de Finse Duik Federatie, Sukeltajaliitto RY. Ga naar jouw organisatie of federatie om na te gaan wat van toepassing is en voor meer details.

Net als de duikongevallendekking biedt de DAN “Pro” verzekering een aantal opties en aanvullende voordelen die jouw bescherming bieden passend bij jouw behoeftes en de behoeftes van jouw duikbedrijf. Het helpt ook je klanten te beschermen in geval van een ongeluk. Het belangrijke daarbij is de verschillende opties te begrijpen om de dekking te krijgen die bij jou past.

Een byte geschiedenis

Eerst International Diving Assistance (IDA), genoemd zette DAN Europe de eerste wereldwijde duikongevallenverzekering op en wel in 1982 met een derde partij als aanbieder. Het doel was  een aanvulling op haar 24/7 duikalarmcentrale die medische assistentie aanbood aan duikers op reis die dat nodig hadden. DAN Europe herkende de behoeftes van haar professionele leden en begon tegelijkertijd met het aanbieden van een aansprakelijkheidsverzekering. Hoewel een paar algemene verzekeraars in het begin van jaren ’80 een professionele duikaansprakelijkheidsverzekering aanboden, was die beperkt in dekking en heel erg duur daar duiken als een extreem gevaarlijke activiteit werd beschouwd.

Toen in 2007, besloot DAN Europe haar eigen verzekeringsmaatschappij op te zetten, IDA Insurance Ltd., zodat ze zelf kon besluiten betreffende dekking en claims, en door dat te doen haar leden, zowel duikers als duikprofessionals, beter van dienst te kunnen zijn. Voor een korte geschiedenis betreffende de ontwikkeling van DAN Europe’s duikverzekering, zie Noodzaak, de moeder van het uitvinden: Het verhaal achter de duikverzekering van DAN”.

Tegenwoordig hebben instructeurs en actieve duikprofessionals de keuze om direct een DAN Pro verzekering af te sluiten, die dekking biedt voor hun eigen duik en niet-duik medische noodgevallen, plus aansprakelijkheid betreffende klanten en cursisten. Een alternatief is dat hun aansprakelijkheid  valt onder de aansprakelijkheidspolis van hun duikcentrum, -vereniging of -organisatie. Let er dan echter wel op dat in dat geval de instructeur of divemaster een eigen duikongevallenverzekering moet afsluiten.

Vind de juiste verzekering voor jou

Net als het geval is bij haar duikongevallendekking heeft de DAN Europe’s Pro verzekering drie dekkingsgraden; Pro Bronze, Pro Silver, en Pro Gold. In ieder daarvan omvat de polis dekking voor beroepsaansprakelijkheid, inclusief juridische bijstand, tot €4.000.000, plus juridische kosten als gevolg van het ongeval en de kosten van een noodtolk.

Belangrijk is dat, anders dan bij sommige professionele verzekeringen op de markt die vormen van technisch duiken uitsluiten, zijn de DAN polissen van toepassing op alle vormen van sportduiken, dat wil zeggen, recreatief, grot en technisch duiken plus freediving, onafhankelijk van dieptelimieten. Maar net als bij de duikongevallenverzekering is er voor duiken dieper dan 130 m een pre-duik autorisatie vereist. Zie Ben je gedekt? Overwegingen over de duikverzekering”, in Alert Diver.

 Hoewel de dekking voor beroepsaansprakelijkheid voor alle polissen gelijk is, is de hoogte van de dekking voor juridische en daarmee gepaard gaande noodkosten verschillend, afhankelijk van het plan.  Pro Bronze dekking biedt een maximum van € 10.000 voor juridische kosten en € 500 voor de kosten voor een tolk; Pro Silver biedt tot € 50.000 dekking voor  juridische kosten en tot € 1.000 voor een tolk, terwijl Pro Gold € 100.000 en € 1.500 biedt.

Naast aansprakelijkheid omvat de DAN Europe’s Pro verzekering een van de duikongevallen- en medische reisverzekereringsplannen, vandaar de namen Pro Bronze, Silver en Gold, om de verzekerde professional dekking te bieden in het geval van een persoonlijk ongeval. Het goede nieuws? De ongevalsdekking van de Pro polissen is over het algemeen vollediger dan hun sport verzekering counterparts.

Voorbeeld: waar Bronze Sport de eerste, acute fase van een recreatief duikverwonding tot € 50,000 dekt (technisch duik ongevallen zijn uitgesloten) dekt het niet de daarop volgende post-duik behandelingen of revalidatie thuis in eigen land, en het biedt ook geen uitkering in geval van overlijden.  In vergelijking daarmee dekt Pro Bronze tot € 15.000 voor een vervolgbehandeling, een € 6.000 uitkering bij overlijden en sluit geen technische duiken uit. Op dezelfde manier voegt Pro Silver nog eens € 1.000 toe aan de dekking met een totaal van € 2.500 in het geval van schade aan de duikuitrusting van de professional of de rescue diver en een extra uitkering voor poliklinische behandeling in het buitenland. Pro Gold is op gelijke wijze hoger. Voor een vergelijking van plannen in jouw land, zie: Pro Verzekeringenvergelijkingstabel.

Verzeker je cursisten & meer

DAN Europe’s Pro polissen bieden instructeurs ook de mogelijkheid om hun duikongevallendekking uit te breiden voor een specifiek aantal “beginnende” cursisten, zodat die tijdens de cursus een ongevallenverzekering hebben.  Zulke cursussen die gedekt zijn, zijn onder andere: Discover Scuba Diving (DSD), Try Scuba, Open Water, 1° Degree, 1 Star CMAS, REC 1 en GUE basis om er maar een paar te noemen. Freediving lessen, zoals 1° graad, speervissen 1° graad, 1 ster CMAS, AIDA 1, en SSI Freediving Basis en Apneu graad 1 worden ook gedekt. Deze mogelijkheid om nieuwe cursisten een verzekering aan te bieden kan ook een verkoopinstrument voor jouw bedrijf zijn.

De dekkingslimiet is € 15.000 per cursist voor een spoedeisende behandeling in de hele wereld, waaronder € 2,500 voor opsporing en redding, maar de drie plannen accepteren als volgt verschillende aantallen cursisten: Pro Bronze: 15 cursisten, Pro Silver: 40 cursisten, Pro Gold: 70 cursisten. Vergeet niet dat de instructeur die cursisten moet invoeren op de MYDAN pagina om ze de dekking te bieden. Bovendien kunnen professionals een verzekering afsluiten voor het bedrag van € 8 per cursist in het geval hun initiële dekking afloopt. 

De DAN Europe’s Pro verzekering omvat ook drie optionele voordelen die aan je plan toegevoegd kunnen worden. Als eerste kan de uitkering in geval van overlijden als gevolg van een duikongeval worden uitgebreid tot óf € 25.000 of € 50.000, maar technisch duiken is daarvan uitgesloten. De normale uitkering is € 6.000 voor Pro Bronze en Pro Silver en €25,000 voor Pro Gold, maar onder dit plan wordt bij overlijden als gevolg van een technisch duiken ongeval slechts € 6.000 uitgekeerd.

Bovendien kunnen professionals ervoor kiezen om de duur van de dekking voor niet-duik noodgevallen in het buitenland uitbreiden tot het volledige contributiejaar, d.w.z. 365 dagen onder de Pro Silver en Pro Gold plannen. Zo niet is het aantal dagen gedekt respectievelijk van Bronze tot Gold: 60 dagen, 90 dagen, 120 dagen, gelijk aan de DAN Europe Sport plannen. Als laatste kunnen professionals hun gezinsleden (partner en / of kinderen) meenemen in hun niet-duik nood (reis) dekking.

Laten we ons verenigen

DAN Europe's IDA dochtermaatschappij biedt ook twee betrouwbare verzekeringsplannen voor duikverenigingen, -centra, – winkels en -organisaties: Club Member en Club Member Plus.

Club Member biedt dekking aan het duikcentrum en 10 instructeurs/gidsen en duikongevallenverzekering voor 15 beginnende cursisten, terwijl Club Member Plus een onbeperkt aantal instructeurs/gidsen dekt plus tot 40 beginnende cursisten. Net als bij de DAN Europe’s Pro Plannen moeten de namen van de cursisten in MYDAN ingevoerd worden voordat de dekking ingaat.

Let erop dat geen van deze plannen voorziet in een individuele duikongevallen- en reisverzekering voor de desbetreffende professional; die verzekering moet individueel afgesloten worden. Beide plannen dekken het onderhoud en vullen van duikflessen door opgeleid personeel, iets wat uitgesloten is in individuele Pro plannen. Aansprakelijkheid jegens derden, waaronder juridische bijstand, kent een maximum van € 1.500,000 voor de Club Member polis en een aanvullende € 25.,000 voor juridische kosten die te maken hebben met de duikdiensten en niet noodzakelijk een aansprakelijkheidstelling; bijvoorbeeld een onenigheid met een klant of dienstverlener, of andere juridische zaken betreffende de vereniging of het centrum.

Club Member Plus biedt € 4.000.000 aansprakelijkheid jegens derden, inclusief juridische bijstand en € 35.,000 voor juridische kosten gerelateerd aan duikdiensten. Voor een vergelijking van plannen in jouw land zie: Club Lid vergelijkingen. Clubleden kunnen ook een cursistenverzekering afsluiten voor beginners, Advanced, Specialty en Freediving Stage. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de opties: Cursistenverzekerig.

DAN Europe’s Club verzekering biedt ook verschillende, belangrijke optionele dekkingen. Als eerste kunnen verenigingen en centra een “Try Dive” verzekering toevoegen die medische kosten en hyperbare behandelingen tot € 15.000 dekt voor incidenten die te maken hadden met een maximum diepte toegestaan door de desbetreffende opleidingsorganisatie, maar niet dieper dan 15 m. Het aantal verzekerde Try Dive klanten is onbeperkt en ze hoeven hun namen niet aan DAN Europe door te geven.

Ten tweede kunnen verenigingen de DAN Europe’s premises aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die jouw organisatie beschermt tegen verwondingen opgelopen door mensen aanwezig op het terrein van de vereniging, tot aan een maximum van € 50.000. Voor meer informatie zie Club FAQs.

DAN Europe Is er voor jou

Anders dan de meeste algemene verzekeraars doet DAN Europe, opgericht voor duikers en door duikers, veel meer dan alleen maar het jou aanbieden van de benodigde aansprakelijkheidsdekking. Net als bij het uitgebreide, internationale DAN netwerk van meer dan 180 duikartsen hebben duikprofessionals toegang tot het Juridische Netwerk van DAN Europe, bemand door duikjuristen die jouw taal spreken en die er zijn om jou te ondersteunen in het geval van een duikongeluk en die bij iedere stap van de weg juridische expertise aanbieden. Je hoeft zo’n situatie niet in je eentje af te handelen.

Daar komt nog bij dat in tegenstelling tot sommige duikfederaties en algemene verzekeraars DAN Europe’s Pro aansprakelijkheidsplannen die IDA aanbiedt dekken ook de meer uitdagende vormen van duikopleidingen, zoals grot, technisch, rebreather en advanced freediving. Zoals de Britse Global Underwater Explorers (GUE) grot en technisch instructeur, John Kendall, sinds heel lang DAN Pro lid,  aangeeft: “Het kan moeilijk zijn om een goede verzekeringsdekking voor tech- en grotduiken te krijgen. Gelukkig begrijpt DAN Europe waar ik mee bezig ben.”

Bovendien gaat een deel van het geld dat DAN Europe ontvangt voor ongevals- en aansprakelijkheidsverzekeringen naar het financieren van vooruitgang in duikmedisch onderzoek, wat dient als een belangrijk benchmark voor de wetenschappelijke en duikgemeenschappen over de hele wereld.  DAN Europe ontwikkelt en promoot ook veiligheidscampagnes die zich richten op het vergroten van duikveiligheid. Deze aspecten vind je niet bij andere verzekeraars en zijn extra redenen waarom je de DAN Europe’s beroepsaansprakelijkheidsverzekering zou moeten overwegen.

Hopelijk heb je nu een beter inzicht gekregen in DAN Europe’s plannen voor duikprofessionals en duikverenigingen, -centra, -winkels, -scholen en -organisaties, zo dat je de verzekeringsdekking kunt krijgen die goed is voor jou, jouw klanten en jouw bedrijf.

Veilige duiken! Veilige lessen!

Download artikel

Gerelateerde artikelen

Verzekeringszaken

Ben je gedekt? Overwegingen over de duikverzekering

Ben je financieel gedekt als je tijdens een duiktrip gewond raakt?We verwachten allemaal dat als je deco oploopt jouw DAN verzekering voor de behandeling zal...

01 april 2020

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.