Zdjęcie: Marcello Di Francesco
Ubezpieczenie ma znaczenia

Zadbaj o siebie: jak najlepiej wykorzystać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej „Pro” oferowane przez DAN

Mimo powolnego startu z powodu pandemii, w wielu miejscach na świecie sezon nurkowy ruszył pełną parą. Jest to doskonały moment dla profesjonalistów, centrów, sklepów, szkół i stowarzyszeń nurkowych, aby sprawdzić i w razie potrzeby odnowić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli jesteś instruktorem, divemasterem lub przewodnikiem nurkowym albo masz swój własny klub lub centrum nurkowe, potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, aby zapewnić sobie spokój ducha w dzisiejszym kłótliwym społeczeństwie. W większości firm nurkowych posiadanie takiego ubezpieczenia jest jednym z wymagań do otrzymania pracy.

Jeśli zdarzy się wypadek nurkowy, klienci coraz częściej domagają się odszkodowania na drodze sądowej. Kiedyś ten problem dotyczył tylko USA, ale obecnie zdarza się to na całym świecie. Wypłata takiego odszkodowania to poważny wydatek. Według prawników DAN Europe, koszty postępowania prawnego to nawet €50.000, leczenie urazu nurkowego to około €15-20.000, a potencjalne odszkodowanie można liczyć nawet w milionach euro. Dlatego nie warto ryzykować.

Na szczęście oprócz pełnego ubezpieczenia od wypadków nurkowych i w podróży, DAN Europe oferuje również profesjonalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zostało ono stworzone specjalnie dla profesjonalistów nurkowych przez spółkę zależną od DAN Europe – International Diving Assurance (IDA Insurance Ltd.). Polisa jest kupowana indywidualnie przez profesjonalistów nurkowych albo przez stowarzyszenie, klub lub centrum nurkowe, które następnie obejmuje ochroną ubezpieczeniową swoich instruktorów i divemasterów. IDA oferuje również pakiety dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji szkoleniowych lub krajowych federacji nurkowych, takich jak PADI EMEA czy Fińska Federacja Nurkowa Sukeltajaliitto RY. Sprawdź w swojej organizacji lub federacji, jakie pakiety są dostępne.

Podobnie jak ubezpieczenie od wypadków nurkowych, ubezpieczenie „Pro” oferowane przez DAN ma wiele opcji i dodatkowych korzyści. Dzięki temu możesz otrzymać polisę dopasowaną do Ciebie i Twojej firmy nurkowej i zapewnić klientom lepszą ochronę w razie wypadku. Najważniejsze jest to, aby zrozumieć różne plany ubezpieczeniowe i wybrać najkorzystniejszą opcję dla siebie.

Trochę historii

W 1982 roku DAN Europe, początkowo znany pod nazwą International Diving Assistance (IDA), opracował razem z zewnętrznym usługodawcą pierwsze ubezpieczenie od wypadków nurkowych ważne na całym świecie. Celem tego ubezpieczenia było wsparcie dla linii alarmowej IDA czynnej 24/7, która zapewniała pomoc medyczną dla podróżujących nurków w potrzebie. Biorąc pod uwagę potrzeby profesjonalnych członków, DAN Europe zaczął również oferować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Na początku lat 80-tych kilka firm ubezpieczeniowych miało w swojej ofercie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla profesjonalistów nurkowych, ale było ono bardzo ograniczone i drogie, ponieważ nurkowanie uważano wtedy za sport niezwykle niebezpieczny.

Następnie w 2007 roku DAN Europe założył swoją własną firmę ubezpieczeniową IDA Insurance Ltd. W ten sposób organizacja mogła sama decydować, jaki będzie zakres ubezpieczenia i dzięki temu oferować lepsze usługi nurkom i profesjonalnym członkom. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat historii rozwoju ubezpieczeń nurkowych DAN Europe, przeczytaj artykuł “Potrzeba matką wynalazków: historia ubezpieczeń nurkowych DAN”. 

Obecnie instruktorzy i profesjonaliści pracujący w branży nurkowej mają dwie opcje. Mogą bezpośrednio zakupić polisę DAN Pro, która zapewnia im ochronę w razie wypadku nurkowego i niezwiązanego z nurkowaniem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec klientów i kursantów. Mogą również zostać objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej zapewnianym przez stowarzyszenie, klub lub centrum nurkowe. W takim przypadku instruktor lub divemaster musi mieć swoje własne ubezpieczenie od wypadków nurkowych.

Jak znaleźć odpowiednią polisę

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia od wypadków nurkowych, ubezpieczenie Pro oferowane przez DAN Europe ma trzy poziomy: Pro Bronze, Pro Silver i Pro Gold. Na każdym poziomie polisa obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym pokrycie kosztów obrony w sądzie do sumy €4.000.000 oraz kosztów prawnych związanych z wypadkiem i tłumacza w razie sytuacji awaryjnej.

Niektóre profesjonalne ubezpieczenia dostępne na rynku wyłączają nurkowanie techniczne. Polisy DAN obejmują nurkowanie rekreacyjne, jaskiniowe i techniczne, jak również freediving niezależnie od limitu głębokości. Należy jednak pamiętać o tym, że nurkowania poniżej 130 metrów wymagają zgody DAN (tak samo jak w przypadku ubezpieczenia od wypadków nurkowych). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Czy jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową” w Alert Diver.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest takie samo w przypadku wszystkich planów, ale zmienia się kwota pokrycia kosztów prawnych i dodatkowych kosztów związanych z wypadkiem. Polisa Pro Bronze zapewnia pokrycie kosztów prawnych do €10.000 i kosztów tłumacza do €500, Pro Silver pokrywa koszty prawne do €50.000 i koszty tłumacza do €1000, natomiast w przypadku Pro Gold te sumy wynoszą odpowiednio €100.000 i €1.500.

Polisy Pro oferowane przez DAN Europe obejmują nie tylko ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ale również od wypadków nurkowych i w podróży. Dlatego zostawiliśmy nazwy Pro Bronze, Silver i Gold, aby pokazać, że profesjonalista nurkowy jest chroniony również w razie wypadku. Mamy też dobre wieści: ubezpieczenie od wypadku w polisach Pro jest bardziej rozbudowane niż w polisach Sport na tym samym poziomie.

Przykładowo, polisa Bronze Sport pokrywa koszty leczenia we wstępnej fazie po wypadku nurkowym do sumy €50.000 (z wyłączeniem nurkowania technicznego), nie pokrywa kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po powrocie do domu oraz nie oferuje świadczeń z tytułu śmierci. Dla porównania polisa Pro Bronze pokrywa koszty dalszego leczenia po wypadku do sumy €15.000, oferuje świadczenie w wysokości €6000 w razie śmierci nurka i nie wyłącza nurkowania technicznego. Polisa Pro Silver oferuje dodatkową kwotę €1.000 (w sumie €2.500) w razie uszkodzenia sprzętu nurkowego profesjonalisty lub ratownika oraz pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego poza krajem zamieszkania. W polisie Pro Gold te kwoty są jeszcze wyższe. Jeśli chcesz porównać plany ubezpieczeniowe w swoim kraju zamieszkania, zobacz Tabelę Ubezpieczeń Pro.

Ochrona ubezpieczeniowa dla kursantów i kilka innych opcji

Polisy Pro oferowane przez DAN Europe umożliwiają instruktorom rozszerzenie ubezpieczenia od wypadków nurkowych na określoną liczbę kursantów, którzy biorą udział w kursach lub programach „pierwszego poziomu”, takich jak Discover Scuba Diving (DSD), Try Scuba, Open Water, 1° Degree, 1 Star CMAS, REC 1 czy GUE fundamentals. Ubezpieczenie obejmuje również kursy nurkowania na zatrzymanym oddechu, np. freediving 1° degree, łowiectwo podwodne poziom 1°, 1 Star CMAS, AIDA 1 oraz SSI Free Diving Basic i Apnea poziom 1. Możliwość ubezpieczenia nowych kursantów może być narzędziem, które zwiększy sprzedaż w Twojej firmie.

Limit ubezpieczenia wynosi €15.000 na każdego kursanta i obejmuje pokrycie kosztów leczenia w razie sytuacji awaryjnej na całym świecie (w tym €2500 na poszukiwanie i przeprowadzenie akcji ratowniczej). W każdym z tych planów liczba kursantów jest różna: Pro Bronze: 15 osób, Pro Silver: 40 osób, Pro Gold: 70 osób. Należy pamiętać, że instruktor musi zamieścić listę kursantów na stronie MYDAN, aby zostali oni objęci ubezpieczeniem. Po wykorzystaniu limitu profesjonaliści nurkowi mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie za €8 dla każdej kolejnej osoby biorącej udział w kursie.

Ubezpieczenie Pro oferowane przez DAN Europe zawiera również trzy opcjonalne korzyści, które możesz dodać do swojej polisy. Po pierwsze, możesz podnieść kwotę wypłacaną w razie śmierci z powodu wypadku nurkowego do €25.000 lub €50.000, ale ta opcja nie obejmuje nurkowań technicznych. Normalna kwota wynosi €6.000 w przypadku Pro Bronze i Pro Silver oraz €25.000 w przypadku Pro Gold, ale w tym planie kwota wypłacana w razie wypadku podczas nurkowania technicznego wynosi tylko €6.000.

Po drugie, profesjonaliści nurkowi mogą przedłużyć ubezpieczenie od wypadków nienurkowych za granicą na cały rok (365 dni), jeśli mają polisę Pro Silver lub Pro Gold. Standardowa liczba dni objętych ubezpieczeniem wynosi 60 (Bronze), 90 (Silver) i 120 (Gold) podobnie jak w przypadku planów DAN Europe Sport. Po trzecie, profesjonaliści nurkowi mogą włączyć do ubezpieczenia od wypadków niezwiązanych z nurkowaniem (w podróży) najbliższych członków swojej rodziny (partnera i/lub dzieci).

Chodźmy do klubu

IDA, spółka zależna DAN Europe oferuje również dwa plany ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla klubów, centrów, szkół, sklepów i organizacji nurkowych: Club Member i Club Member Plus.

Polisa Club Member zapewnia ubezpieczenie dla centrum nurkowego i 10 instruktorów/przewodników nurkowych oraz ubezpieczenie od wypadków nurkowych dla 15 kursantów na poziomie podstawowym. Polisa Club Member Plus obejmuje nieograniczoną liczbę instruktorów/przewodników nurkowych i maksymalnie 40 kursantów na poziomie podstawowym. Tak samo jak w przypadku planów DAN Europe Pro, imiona i nazwiska kursantów muszą zostać umieszczone na stronie MYDAN przed rozpoczęciem kursu.

Należy pamiętać, że żaden z tych planów nie oferuje indywidualnego ubezpieczenia od wypadków nurkowych i w podróży dla objętych nim profesjonalistów nurkowych. Muszą oni sami kupić sobie takie ubezpieczenie. Obie polisy pokrywają wypadki związane z serwisem i napełnianiem butli nurkowej przez przeszkolony personel, co jest wyłączone w indywidualnych planach Pro. Dodatkowo ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym pokrycie kosztów obrony prawnej do sumy €1.500.00 w przypadku polisy Club Member i dodatkowych kosztów prawnych związanych z nurkowaniem (niekoniecznie musi to być roszczenie odszkodowawcze) do sumy €25.000. Przykładem takich kosztów może być spór z klientem lub usługodawcą lub opłata za inne usługi prawnicze związane z pracą klubu lub centrum nurkowego.

Polisa Club Member Plus oferuje pokrycie kosztów odpowiedzialności wobec osób trzecich do sumy €4.000.000 (w tym koszty obrony prawnej) i pokrycie kosztów prawnych związanych z usługami nurkowymi do sumy €35.000. Jeśli chcesz zobaczyć plany ubezpieczeniowe w swoim kraju, sprawdź Porównanie polisy Club Member. Członkowie, którzy posiadają polisę Club Member mogą również kupić ubezpieczenie dla osób na kursach na poziomie podstawowym, zaawansowanym, specjalizacji i freedivingu. Aby dowiedzieć się szczegółów, sprawdź Ubezpieczenie dla kursantów.

Ubezpieczenie Club oferowane przez DAN Europe zawiera kilka przydatnych opcji do wyboru. Po pierwsze, kluby i centra nurkowe mogą dodać ubezpieczenie dla osób biorących udział w „Try Dive” (nurkowaniu wstępnym). To ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia i pobytu w komorze hiperbarycznej do sumy €15.000 w razie wypadku, który zdarzył się na głębokości nie większej niż maksymalna głębokość dozwolona przez daną organizację szkoleniową, ale nie głębiej niż 15 metrów. Liczba ubezpieczonych klientów „Try Dive” jest nieograniczona i nie trzeba przesyłać ich imion i nazwisk do DAN Europe.

Po drugie, kluby nurkowe mogą dodać do swojej polisy Ubezpieczenie od wypadków, do których doszło na terenie centrum nurkowego (oferowane przez DAN Europe). To ubezpieczenie pokrywa koszty do €50.000 związane z leczeniem osoby, która doznała urazu przebywając w centrum nurkowym. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Często zadawane pytania na temat ubezpieczeń Club.

DAN Europe jest zawsze przy Tobie

DAN Europe został stworzony przez nurków i dla nurków. Dlatego w odróżnieniu od wielu firm zapewniających ogólne ubezpieczenia, DAN Europe oferuje o wiele więcej, niż zwykłe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Działa ono na tej samej zasadzie jak ubezpieczenie w razie wypadku nurkowego, gdzie DAN zapewnia pomoc ponad 180 lekarzy nurkowych. Profesjonaliści nurkowi mogą korzystać z pomocy prawników DAN Europe, którzy specjalizują się w sprawach związanych z nurkowaniem i mówią w Twoim języku. Ich praca polega na wspieraniu Cię, jeśli zdarzy się wypadek nurkowy i zapewnieniu Ci dostępu do fachowej wiedzy prawnej na każdym etapie sprawy. Dzięki temu nie musisz sam mierzyć się z taką sytuacją.

W odróżnieniu od niektórych federacji nurkowych i ogólnych ubezpieczycieli, plany DAN Europe Pro oferowane przez IDA obejmują bardziej wymagające kursy nurkowania, takie jak nurkowanie jaskiniowe, techniczne, na rebreatherach lub zaawansowany freediving. John Kendall, brytyjski instruktor nurkowania jaskiniowego i technicznego w federacji Global Underwater Explorers (GUE) i długoletni członek DAN Pro określił to w ten sposób: „Trudno jest znaleźć dobre ubezpieczenie dla nurkowań technicznych i jaskiniowych. DAN Europe naprawdę rozumie moją pracę”.

Dodatkowo część pieniędzy, które DAN Europe odkłada na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i w razie wypadku jest przeznaczana na finansowanie rozwoju badań medycyny nurkowej. Jest to wzór dla światowych społeczności naukowych i nurkowych. DAN Europe tworzy i promuje również kampanie, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w nurkowaniu. Takich rzeczy nie robi żaden inny ubezpieczyciel i są to dodatkowe powody, dla których powinieneś rozważyć zakup profesjonalnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w DAN Europe.

Mamy nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz plany ubezpieczeniowe DAN Europe dla profesjonalistów, klubów, centrów, szkół i stowarzyszeń nurkowych i możesz wybrać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową dla Ciebie, Twoich klientów i Twojej firmy.

Życzymy bezpiecznych nurkowań i bezpiecznych kursów!


Powiązane artykuły

Ubezpieczenie ma znaczenia

Czy jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową

Czy ubezpieczenie pokryje koszty, jeżeli doznasz urazu w trakcie podróży nurkowej?Wszyscy wiemy, że jeżeli dostaniesz choroby dekompresyjnej, ubezpieczenie DAN zapłaci za Twoje leczenie. A co...

01 kwiecień 2020

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.