De Divers Day

Enthousiasme, meedoen, informatie: drie kenmerken die een goed beeld geven van de 7de DAN Divers Day, die 28 augustus jl in Gdank, Noord Polen, gehouden is. De Divers Day is het hoogtepunt geworden van een week vol wetenschappelijke vergaderingen en sociale bijeenkomsten. Hetzelfde ontmoetingspunt, de medische faculteit van Gdansk, was ook gastheer voor de jaarlijkse bijeenkomst van de EUBS (European Underwater and Baromedical Society), van de bijeenkomsten van de DAN Europe Board of Directors en de International DAN.
 

Vergeleken met andere evenmenten in die week, richtte de Divers Day zich meer op het grote publiek. Deze keer bestond het gehoor niet alleen uit dokters and professionals, maar ook uit mensen die de duikgemeenschap aansturen: leraren, gidsen, managers van duikcentra en –verenigingen, journalisten en fans. Het doel van iedere DAN Day is nu eenmaal zich direct tot de duikers te richten, naar hun twijfels en vragen te luisteren een te proberen werkelijke antwoorden te geven.

Het programma

Prof. David Elliott, duikgeneeskundig expert en consultant bij de Royal Navy, opende de lezingen. Prof. Elliott gaf als eerste een definitie van duiken en focuste zijn aandacht op het commerciële en het sportduiken. Hij sprak over de inherente gevaren ervan en over veiligheidsregels en probeerde daarbij verder te gaan dat stereotypes en het duiden van veel voorkomende vergissingen. Hij maakte daarbij gebruik van illustraties en grappige cartoons. 100% Britse humor en zelfvertrouwen …

Prof. Costantino Balestra ging het met programma door en liet de meest recente studies zien uitgevoerd door DAN Research. Ondermeer het verband tussen spiersamentrekkingen en de ademfrequentie en de zogenaamde “kometen”. Dit laatste is een term die gegeven is aan de sporen van water in de longen van apneuduikers (en daarmee de mogelijkheid van longoedeem). Prof. Balestra herdacht als laatste Patrick Musimu, apneu recordhouder die onlangs overleden is. Patrick was een echte atleet die wezenlijk heeft bijgedragen aan het onderzoek uitgevoerd door het DAN Europe team in de Brusselse laboratoria.

Dr. Ulrich Van Laak, onze directeur Duitsland, Oostenrijk en Hongarije, ging verder met het onderwerp “Onderwater recompressie bij duiknoodgevallen in afgelegen lokaties,” een controversieel onderwerp, maar wel een van grote relevantie en belang.

Dan Orr, President DAN America, sloot het ochtendprogramma af met het onderwerp “Sterfgevallen bij duikers: hoe goede duikers soms toch in ernstige problemen komen.” Een lange reeks data betreffende ongevallen, analyse van mogelijke oorzaken en hun gevolgen, praktisch advies over hoe onderwater niet in de problemen te komen. Hij voorzag het publiek van een “persoonlijke veiligheidsenveloppe” waarin je ervaring, opleidingen, kwalificaties, technologie en positieve attitude kunt stoppen.

Na de lunchpauze sprak Petar Denoble, nog een gast van DAN America, over ongelukken en technisch duiken.Dr. Jacek Kot, een van de lokale organisatoren (DAN Polska) legde aan het publiek enkele aspecten van de rol van zuurstof in decompressie uit.

Voor de koffiepauze liet Guy Thomas in detail zien wat DAN doet en waarom het zo belangrijk is om lid te worden van het Divers Alert Network. Dit was ook de gelegenheid om nog een vriend van DAN te herdenken die onlangs overleed: Witold smilowski, onze trainingcoördinator voor Polen. Michal Kosut, Dan Instructeur Trainer en een goede vriend van Witold, was aanwezig namens de Smilowski familie en ontving een glassculptuur opgedragen aan “Witek”.

Francois Burman, van DAN southern Africa, heeft gesproken over een reeks DAN programma’s gericht op het verbeteren van de veiligheid van hyperbare kamers. Daaronder waren RCAPP (gericht op hyperbare centra) en ChAtts & ChOps (gericht op stafleden). Tot nu toe zijn er 140 kamers in de wereld bezocht en 101 daarvan zijn beoordeeld en hebben specifieke veiligheidsadviezen gekregen.

Prof. Alessandro Marroni sloot de DAN Divers Day af met een diepgaand rapport: wetenschappelijk onderzoek en gezamenlijke wetenschap, samenwerking met andere researchinstituten, praktische tips betreffende duikveiligheid. Omdat, zo gaf hij aan, dit de geest is van de Divers Day: duidelijk alle duikers aanspreken en ze voorzien van “meeneem boodschappen”. Informatie die betrouwbaar, diepgaand en waardevol is.

Download artikel

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.