Den potápěčů

Nadšení, součinnost a informativnost: tyto tři pojmy snad nejlépe vystihují 7. den potápěčů, který se konal letos 28. srpna v Gdańsku na severu Polska. Tímto Dnem potápěčů vyvrcholil týden vědeckých přednášek a společenských akcí. Ve stejném termínu zde hostila Lékařská univerzita Gdańsk také výroční kongres EUBS (European Underwater and Baromedical Society), poradu předsednictva DAN Europe a Mezinárodní setkání členů DAN. Ve srovnání s ostatními shora zmíněnými akcemi byl Den potápěčů více zaměřen na širokou veřejnost.

Mezi účastníky nebyli jen lékaři a odborníci na potápění, ale vůbec všichni, koho potápění nějak zajímá: učitelé, průvodci, vedoucí potápěčských výprav a klubů, novináři i fanoušci. Hlavním cílem každého Dne potápěčů DAN je však hovořit přímo s potápěči, vyslechnout jejich otázky a pochybnosti a pokusit se jim poskytnout užitečné odpovědi.

Program

Sérii přednášek zahájil profesor David Elliott, odborník na potápěčskou medicínu a poradce Královského námořnictva. Nejdříve uvedl definici potápění se zaměřením hlavně na komerční a rekreační potápění. Hovořil o hlavních nebezpečích a bezpečnostních pravidlech, přičemž se pokusil nezabývat se jen obvyklými stereotypy a nejčastějšími chybami. Svůj výklad doprovázel názornými obrázky a vtipnými kresbami. Byli jsme svědky velice přesvědčivého přednesu kořeněného pravým britským humorem…

Dalším bodem programu byl příspěvek profesora Costantina Balestra, v kterém posluchače seznámil s nejnovějšími výzkumy prováděnými v rámci DAN. Patří k nim zjišťování závislosti mezi smršťováním svalů a frekvencí dýchání, jakož i tzv. “komety”, což je název jevů naznačujících přítomnost vody v plicích potápěčů provádějících ponory se zadrženým dechem (a tudíž s následky možného otoku plic). Závěrem profesor Balestra vzpomenul osobnost nedávno zemřelého Patricka Musimu, držitele rekordu v zadržování dechu. Patrick byl velkým sportovcem, který významně přispěl k výzkumu prováděnému týmem DAN Europe v laboratořích v Bruselu.

Dr. Ulrich Van Laak, náš ředitel pro Německo, Rakousko a Maďarsko, pokračoval přednáškou nazvanou “Rekomprese ve vodě při nehodách ve vzdálených lokalitách”, což je sice kontroverzní, ale určitě důležité a zajímavé téma. Dan Orr, prezident DAN Amerika, uzavřel ranní program referátem, který nazval: “Smrtelné nehody: Jak se dobří potápěči mohou dostat do velmi zlé situace.” Uvedl v něm mnoho konkrétních údajů souvisejících se známými a zaregistrovanými nehodami, analýzu jejich možných příčin a následků a praktické rady, jak se pod vodou vyhýbat potížím. Přítomné posluchače také seznámil s tzv. “obálkou pro osobní bezpečnost”, do které si každý může ukládat své zkušenosti, poznatky ze školení při získávání vlastní kvalifikace, technické informace a kladný postoj.

Po polední přestávce hovořil Petar Denoble, další host z DAN Amerika, o nehodách a technickém potápění. Dr. Jacek Kot, jeden z místních organizátorů a člen DAN Polska, se zmínil o některých aspektech role kyslíku při dekompresi. Před odpolední přestávkou vysvětlil Guy Thomas podrobně, co vše dělá organizace Divers Alert Network (DAN) pro potápěče a proč je důležité být jejím členem. Při této příležitosti vzpomněl našeho nedávno zesnulého přítele Witolda Smilowského, který byl dlouholetým organizátorem výcviku potápění v Polsku. Jménem Smilowského rodiny pak přijal Michal Kosut, instruktor DAN a blízký přítel Witolda, skleněnou sošku věnovanou “Witekovi”.

Francois Burman z DAN Jižní Afrika přednesl informaci o řadě programů DAN zaměřených na zlepšení bezpečnosti hyperbarických komor. Patří k nim RCAPP (učený přímo pro hyperbarická střediska) a ChAtts & ChOps (určený personálu). Doposud bylo navštíveno 140 hyperbarických komor v celém světě, z nichž 101 bylo vyhodnoceno a dostalo se jim konkrétních rad a doporučení pro zvýšení bezpečnosti.

Profesor Alessandro Marroni uzavřel Den potápěčů DAN rozsáhlou zprávou o probíhajícím vědeckém výzkumu a o spolupráci s jinými vědeckými institucemi. Celkově lze shrnout, že zde byl splněn cíl shodný se všemi předchozími Dny potápěčů: Hovořit s potápěči jasnou řečí a poskytnout jim spolehlivé a cenné informace, které si odnesou domů jako velmi užitečné.


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.