Dzień Nurka

Entuzjazm, uczestnictwo, informacja: trzy cechy, które dobrze opisują „7 Dzień Nurka DAN” mający miejsce 28 sierpnia tego roku w Gdańsku, na północy Polski. Dzień Nurka ukoronował tydzień pełen zebrań naukowych i spotkań towarzyskich. W rzeczywistości, to samo miejsce, Gdański Uniwersytet Medyczny, gościło również coroczną konferencję EUBS (European Underwater and Baromedical Society), Zebranie dyrektorów zarządu DAN Europe i międzynarodowe zebranie DAN.

W porównaniu do innych wydarzeń tygodnia, Dzień Nurka skierowany był bardziej do ogółu społeczeństwa. W tym czasie widownia była złożona nie tylko z lekarzy i zawodowców, lecz również z tych, którzy ożywiają społeczność nurkującą: nauczycieli, przewodników, menedżerów operacji nurkowych oraz klubów, dziennikarzy i miłośników.
Ponieważ celem każdego Dnia Nurka jest przemówienie bezpośrednio do nurków, wysłuchanie ich wątpliwości i pytań oraz próba udzielenia rzeczywistych odpowiedzi.

Program
Prof. David Elliott, ekspert medycyny nurkowej i konsultant Rogal Navy, otworzył prelekcje. Prof. Elliott podał najpierw definicję nurkowania, koncentrując swoją uwagę na nurkowaniu zawodowym i rekreacyjnym.
Mówił o nieodłącznych zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa, próbując wyjść poza stereotypy i identyfikując powszechne błędy, również przez wykorzystanie zdjęć i zabawnych rysunków. 100% brytyjskiego humoru i pewności siebie…
 

Prof. Costantino Palestra kontynuował program, pokazując najnowsze badania prowadzone przez DAN Research. Wśród nich, związek między skurczami mięśni i prędkością oddychania oraz tak zwane „komety”, nazwa nadana oznakom wskazującym na obecność wody w płucach nurków na wstrzymanym oddechu (a przez to możliwość obrzęku płuc). W końcu, prof. Palestra przypomniał postać Paricka Musimu, zmarłego niedawno rekordzistę w nurkowaniu na bezdechu. Patrick był prawdziwym sportowcem, który znacząco przyczynił się do badań prowadzonych przez zespół DAN Europe w laboratoriach w Brukseli. Dr Ulich Van Laak, nasz dyrektor na Niemcy, Austrię i Węgry, kontynuował z tematem „Dekompresja w wodzie dla nagłych zdarzeń nurkowych w odległych miejscach”, temat kontrowersyjny lecz jeden z bardziej stosownych i interesujących.
 

Dan Orr, Przewodniczący DAN America, zakończył program poranny tematem „Śmiertelne zdarzenia nurkowe: jak dobry nurek dostaje się do poważnych kłopotów”. Długi szereg danych powiązanych z wypadkami, analiza możliwych przyczyn i konsekwencji, praktyczne rady jak uniknąć problemów pod wodą. Ujawnił publiczności „osobistą powłokę bezpieczeństwa” w której można umieścić doświadczenie, szkolenie, kwalifikacje, technikę, pozytywne nastawienie.
Po przerwie obiadowej, Petar Denoble, inny gość z DAN America, powiedział o wypadkach i nurkowaniu technicznym. Dr Jacek Kot, jeden z miejscowych organizatorów (DAN Polska), objaśnił widowni pewne aspekty roli tlenu w dekompresji.
 

Przed przerwą na kawę, Guy Thomas pokazał w szczegółach czym zajmuje się DAN i jak ważne jest przyłączenie się do organizacji Divers Alert Network. Była to okazja, aby przypomnieć innego niedawno zmarłego przyjaciela z DAN: Witolda Śmiłowskiego, naszego koordynatora szkoleń w Polsce. Michał Kosut, instruktor trener DAN i bliski przyjaciel Witolda, był obecny w imieniu rodziny Śmiłowskiego i odebrał szklaną rzeźbę dedykowaną „Witkowi”. Francis Burman, z DAN Southern Africa, mówił o szeregu programów DAN, zamierzonych na poprawę bezpieczeństwa komór hiperbarycznych.
 

Wśród nich, RCAPP (skierowany do ośrodków hiperbarycznych) oraz ChAtts & ChOps (skierowany do personelu). Do tej pory odwiedzono 140 komór hiperbarycznych na całym świecie i 101 z nich zostało ocenionych i uzyskało specyficzne rady dotyczące bezpieczeństwa. Prof. Aleksandro Marroni zamknął Dzień Nurka DAN obszernym raportem: badania naukowe i badania wspólne, współpraca z innymi instytucjami badawczymi, praktyczne rady dotyczące bezpieczeństwa nurkowania. Ponieważ, jak wspomniano, jest to duch Dnia Nurka: zwracał się wyraźnie do nurków i przekazał im „przesłanie do zabrania do domu”. Informacje, na których można polegać, obszerne i cenne.

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.