Waarom moet ik in een noodgeval altijd DAN bellen?

Velen denken bij DAN Europe aan verzekeringen. Maar hoewel het waar is dat alle DAN Europe leden verzekerd zijn, is het in feite niet correct om DAN Europe alleen maar als verzekeraar te zien. DAN Europe is een, niet op winst uit zijnde medische en research organisatie die  onophoudelijk bezig is voor de gezondheid en veiligheid van de hele duikgemeenschap. Door lid te worden van DAN Europe krijgt een duiker de gemoedsrust dat als er ergens iets fout gaat tijdens een duik DAN Europe er 24 uur per dag zeven dagen per week is om hem te assisteren.

In de loop der jaren zijn duikers steeds meer gaan reizen om duikstekken over de hele wereld te verkennen; soms bezoeken ze de meest afgelegen plaatsen ter wereld. We weten allemaal dat een medische behandeling ontzettend duur kan zijn, of dat nu in het eigen land of in het buitenland is, dus krijgen alle DAN Europe leden een verzekering via een dochtermaatschappij, IDA (International  Diving Assurance Ltd.). Deze verzekeringspolissen dekken zowel duik- als niet-duikongevallen.

Jammer genoeg denken veel mensen dat hun in ieder geval niets zal overkomen. We moeten echter niet vergeten dat, hoewel het een veilige bezigheid is, duiken toch wat risico’s met zich meebrengt, zelfs als het beoefend wordt met in acht neming van procedures. Voorkomen is daarom altijd beter dan genezen! DAN Europe lid zijn is een goede zaak voor alle duikers, want als er iets mis gaat, hebben zij de wetenschap dat, waar ze ook maar zijn, DAN er is om ze te assisteren.

Uit ervaring weten we dat op het moment dat een situatie de verkeerde kant op gaat paniek meestal de eerste reactie is, vooral als je in het buitenland bent.  Het is daarom heel belangrijk dat je op het ogenblik dat je in de problemen komt, direct contact opneemt met de DAN Europe Alarm Centrale voor assistentie. Direct contact opnemen met DAN Europe is om meerdere redenen een vereiste. Denk eens aan het volgende… Wat als je in een land bent waar er geen ziekenhuis of hyperbare kamer in de regio is? Wat als je in een ziekenhuis bent en je kunt vanwege de taalbarrières niet met de artsen communiceren? Wat als je in een ziekenhuis bent en je krijgt de verkeerde behandeling? Wat als je gevraagd wordt de kosten van de medische of hyperbare behandeling op je te nemen en men je vraagt die direct te voldoen?

Direct contact opnemen met DAN Europe betekent dat je gewezen wordt op naar welk ziekenhuis je kunt gaan om de beste behandeling te krijgen. Als je in een land bent waar communicatie moeilijk is vergemakkelijken het meertalige team van DAN Europe, de claimbehandelaars en specialisten in duikgeneeskunde dit door uit jouw naam te communiceren om ervoor te zorgen dat de correcte diagnose wordt gesteld en de correcte behandeling wordt gegeven. Dit is vooral zo in het geval van een duiknoodgeval. Wees ervan verzekerd dat als eerste contact opnemen met DAN het mogelijk maakt naar de meest geschikte medische kliniek of hyperbare kamer te gaan en dat de beste duikgeneeskundig specialist – niet zo maar een dokter – er zal zijn om je in je eigen taal te assisteren. Als je gevraagd wordt om vóór de behandeling te betalen geeft de verzekeringsmaatschappij een Betaalgarantie aan de dienstverlener af, wat inhoudt dat de verzekeringsmaatschappij de eerste kosten van het noodgeval direct aan de dienstverleners betaalt.

Het is onjuist om aan te nemen dat een verzekeringsdekking alles dekt. Alle verzekeringspolissen hebben Voorwaarden en Condities en als er niet aan een een conditie wordt voldaan kan de verzekeringsmaatschappij besluiten om een gedeeltelijke betaling te doen of helemaal niet te betalen.

Het is belangrijk om hierbij aan te tekenen dat als in een noodgeval de verzekerde besluit om geen contact met de DAN Europe Emergency Operating Centre op te nemen vóór:

  • opname in een medische kliniek
  • er medische evacuatie of repatriëringsmaatregelen worden genomen
  • er een ziekenhuistransfer wordt geregeld of kosten worden gemaakt voor terugkeer naar huis
  • de begrafenis of crematie of vervoer van het lichaam van de verzekerde

men de kans loopt dat de verzekeringsmaatschappij besluit de kosten niet de dekken.

Sinds International Diving Assurance Ltd. echter mogelijk de enige verzekeringsmaatschappij is die  gerund wordt door duikers en daarom gespecialiseerd is in duiken, begrijpt de maatschappij dat er tijden zijn waarop het niet altijd mogelijk is direct contact op te nemen met DAN Europe.  Als dit het geval is, is het belangrijk om zodra dat redelijkerwijs mogelijk is contact op te nemen met de verzekeraars via het Emergency Operating Centre.

Als je, als DAN lid, recht hebt op ondersteuning door DAN bij een noodgeval, waarom zou je daar in geval van nood dan geen gebruik van maken?

Duik altijd veilig en overschrijdt je grenzen nooit. En zou er dan toch iets mis gaan, vergeet dan nooit dat DAN er  altijd is om je te assisteren.

Download artikel

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.