Dlaczego zawsze powinienem zadzwonić do DAN w razie wypadku?

Wielu łączy DAN Europe z ubezpieczeniami. Ale podczas gdy jest prawdą, że wszyscy członkowie DAN Europe są objęci ochroną ubezpieczeniową, niewłaściwym jest identyfikować DAN Europe wyłącznie z ubezpieczeniami. DAN Europe jest organizacją nonprofit, zajmującą się badaniami i medycyną, która działa na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa całej nurkującej społeczności. Stając się członkiem DAN Europe, nurek otrzymuje spokój ducha, że jeśli coś pójdzie źle podczas nurkowania, DAN Europe jest tam, działając 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, by mu pomóc.

Z roku na rok nurkowie zaczęli coraz więcej podróżować i eksplorować miejsca nurkowe na całym świecie. Czasami odwiedzają najbardzie odległe miejsca na świecie. Wiemy, że leczenie może być bardzo kosztowne, zarównio w kraju jak i zagranicą. Dlatego członkowie DAN Europe są objęci ubezpieczeniem firmy podległej DAN, IDA (International Diving Assurance Ltd). Te polisy ubezpieczeniowe obejmują zarówno wypadki związane z nurkowaniem, jak i całkowicie niezawiązane z tą aktywnością.

Niestety wielu ludzi myśli, że im nic sie nie stanie. Ale powinniścu mieć swiadomość, że nurkowanie jest generalnie bezpieczną formą rekreacji, ale niesie ze sobą pewne ryzyko. I jest to ryzyko obecne, nawet jeśli stosuje się wszystkie procedury bezpieczeństwa. Zateem zawsze jest lepiej przesadzić z zabezpieczeniami, niż potem żałować. Bycie członkiem DAN Europe daje korzyści dla wszystkich nurków, bo jeśli coś pójdzie nie tak, mogą być spokojni, że DAN jest gotów pomóc im w każdej chwili.

Wiemy z doświadczenia, że chwila, w której sytuacja wymyka się spod kontroli, pierwszą reakcją jest panika. Jest to prawdziwe zwłaszcza, gdy do takiej sytuacji dochodzi za granicą. Dlatego tak ważne jest, ąby w chwili, gdy pojawią się problemy i potrzebna jest pomoc, zawsze zadzwonić do centrum alarmowego DAN Europe po pomoc.

Niezwłoczne skontaktowanie się z DAN Europe jest imperatywem z wielu powodów.

Weźmy sobie taki przykład…

Jesteś w kraju, gdzie w okolicy nie ma szpitala lub komory hiperbarycznej? A co jeśli jesteś w szpitalu i z powodu bariery językowej nie możesz porozumieć się z lekarzami? A co, jeśli w szpitalu otrzymasz złe leczenie? A jeśli będą chcieli, żebyś opłacił koszty leczenia w szpitalu lub w komorze i do tego jeszcze z góry?

Niezwłoczne skontaktowanie się z DAN Europe oznacza, że będziesz skierowany to właściwego szpitala i otrzymasz najlepsze leczenie. Jeśli jesteś w kraju, w którym trudno jest się skomunikować, wielojęzyczny zespół DAN Europe w centrum alarmowym, specjaliści od roszczeń i specjaliści w zakresie medycyny hiperbarycznej pomogą ci rozmawiając w twoim imieniu, i zapewniając właściwą diagnozę i odpowiednie lecznie. Jest to szczególnie prawdziwe w razie wypadku nurkowego. Możesz być pewny, że kontaktując się najpierw z DAN, otrzymasz dostęp do najlepszego ośrodka medycznego lub komory hiperbarycznej, i że najlepsi specjaliści medycyny nurkowej – nie zwykły lekarz – będzie ci asystować i będzie mówił w twoim ojczystym języku.

Jeśli poproszą cię o wpłatę zaliczki na koszty leczenia, firma ubezpieczeniowa dostarczy Gwarancję płatności. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa opłaci wstępne koszty leczenia dostawcy usługi.

Błędem jest  zakładać, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystko. Każda polisa ubezpieczeniowa jest objęta Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, i w razie naruszenia tych ustaleń firma ubezpieczeniowa może zdecydować o częściowej płatności lub odstąpić od pokrycia kosztów.

Ważne jest by pamiętać, że jeśli poszkodowana osobo zdecyduje się nie powiadamiać Centrum Alarmowego DAN Europe przed:

  • Przyjęciem do ośrodka medycznego
  • Jakiejkolwiek ewakuacji medycznej lub ustaleń dotyczących repatriacji
  • Przed zorganizowaniem transferu do szpitala lub poniesienia kosztów powrotu do domu
  • Pogrzebem lub kremacją lub repatriacją ciała ubezpieczonego

mogą spowodować niebezpieczeństwo, że firma ubezpieczeniowa może zdecydować, że nie pokryje kosztów tych działań.

Ale jako że International Diving Assurance Ltd. jest prawdopodobnie jedyną firmą ubezpieczeniową zarządzaną przez nurków i specjalizujacą się w nurkowaniu, firma rozumie, że czasami nie jest możliwe skontakowanie się z DAN Europe niezwłocznie. Gdy coś takiego ma miejsce, ważnym jest skontaktować się z Centrum Alarmowym DAN tak szybko jak jest to praktycznie możliwe.

Jeśli, jako członek DAN Europe, jesteś upoważniony do otrzymania wsparcia DAN w razie wypadku, czemu nie skorzystać z tego, kiedy zaistnieje taka potrzeba?

Zawsze nurkuj bezpiecznie i nigdy nie przekraczaj swoich limitów. A jeśli coś pójdzie źle, zawsze pamiętaj, żę DAN zawsze udzieli ci pomocy.

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.