Proč by se mělo v každé nouzové situaci zavolat do DAN?

Mnozí si spojují DAN Europe s pojištěním. Je sice pravda, že na všechny členy DAN Europe se vztahuje pojištění spadající pod tuto organizaci, ale DAN Europe by se určitě neměla chápat pouze jako pojišťovna. DAN Europe je především neziskovou zdravotní a výzkumnou organizací vynakládající ohromné úsilí pro zlepšení zdraví a bezpečnosti široké potápěčské veřejnosti. Potápěč, který se stane členem DAN Europe, si může být jistý, že když se mu během potápění přihodí něco neobvyklého nebo nebezpečného, je DAN Europe doslova nepřetržitě připravena mu pomoci.

V posledních letech cestují potápěči stále častěji do blízkých i vzdálených míst, mnohdy i do nejodlehlejších a nejexotičtějších potápěčských destinací po celém světě. A všichni víme, že zdravotní zásah i léčba mohou být velmi nákladné, a to ve vlasti i v cizině, proto jsou členové DAN Europe pojištěni u její dceřinné společnosti IDA (International Diving Assurance Ltd). Všechny druhy pojištění zahrnují potápěčské i nepotápěčské zdravotní nouzové situace.

Mnoho lidí si bohužel stále myslí, že se jim nikdy nic nemůže stát. Na tomto místě však musíme připomenout, že i když je scuba potápění v podstatě bezpečnou činností, přesto s sebou nese i určitá nebezpečí – i když se dodržují všechny doporučené postupy. Proto platí, že je lepší mít jistotu,  než později něčeho litovat!

Členství v DAN Europe přináší všem scuba potápěčům zásadní výhodu díky skutečnosti, že kdykoliv se dostanou do potíží, mohou se obrátit na DAN o pomoc bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.

Z mnoha zkušeností víme, že v okamžiku nouzové nebezpečné události je první reakcí panika, což platí hlavně o cizině. Proto je důležité, abyste v situaci, kdy potřebujete pomoc, vždy co nejrychleji kontaktovali pohotovostní středisko DAN Europe.

Okamžité spojení s DAN Europe je rozhodující z mnoha důvodů. Představte si následující možné situace: Co dělat, když se právě nacházíte se zemi, kde není v příslušné oblasti nemocnice nebo hyperbarická komora? A co když se ocitnete v nemocnici a kvůli jazykové bariéře nemůžete řádně komunikovat s lékaři? Co když vám v nemocnici nasadí nesprávnou léčbu? A co když vám někde řeknou, že si zdravotní nebo hyperbarickou léčbu musíte zaplatit předem?

Okamžité spojení s DAN Europe znamená, že se vám dostane doporučení, do které nemocnice máte zamířit pro nejlepší ošetření/léčbu. A nacházíte-li se právě v zemi, kde je obtížné komunikovat, multilingvální tým pohotovostního střediska DAN Europe se svými jazykově vybavenými odborníky, likvidátory pojistných událostí a specialisty na potápěčskou medicínu zprostředkuje vaším jménem komunikaci, aby se zajistilo stanovení správné diagnózy i poskytnutí vhodné léčby. To je mimořádně důležité hlavně v případě potápěčské nehody. Můžete si být jisti, že co nejrychlejší kontaktování DAN vám umožní přístup do nejvhodnějšího zdravotního zařízení a/nebo do hyperbarické komory, bude se vám věnovat nejlepší odborník na potápěčskou medicínu (ne jakýkoliv lékař) a přitom budete moci komunikovat svým jazykem. V případě požadavku na platbu před zdravotním zásahem poskytne pojišťovna zasahujícímu zařízení tzv. záruku za zaplacení, což znamená, že pojišťovna zaplatí za první pomoc přímo poskytovateli příslušné služby.

Bylo by však mylné domnívat se, že z pojištění se uhradí naprosto vše. Všechny druhy pojištění se řídí podle Pojistných podmínek a v případě porušení některé z těchto přesně stanovených podmínek  může pojišťovna rozhodnout pouze o částečné úhradě, nebo dokonce o neuhrazení ničeho.

Proto je důležité vědět a pamatovat si, že když se v případě nouzové situace pojištěná osoba rozhodne nekontaktovat Záchranné operační středisko DAN Europe ještě před:

  • přijetím do zdravotního zařízení,
  • zorganizováním zdravotní evakuace nebo repatriace,
  • zorganizováním nemocničního převozu nebo před vznikem nákladů za návrat domů,
  • pohřbem, kremací nebo přepravou ostatků pojištěnce, pak vzniká nebezpečí, že pojišťovna může rozhodnout o neuhrazení nákladů.

Zároveň však zdůrazňujeme, že International Diving Assurance Ltd. (Mezinárodní potápěčská pojišťovna s.r.o.) je pravděpodobně jedinou pojišťovnou vedenou a spravovanou potápěči – odborníky na přístrojové potápění, proto si tato pojišťovna velmi dobře uvědomuje, že není možné naprosto vždy a za všech okolností kontaktovat DAN Europe okamžitě. Jestliže to v nějaké mimořádné situaci možné není, musí se pojišťovna kontaktovat prostřednictvím Záchranného operačního střediska co nejdříve, kdy to bude možné.

Jste-li tedy členem DAN Europe a máte v případě nouze právo na podporu od DAN, proč toho v nouzi nevyužít?!

Potápějte se bezpečně a nepřekračujte rozumné hranice. Ale když se stane něco neočekávaného a budete potřebovat pomoc, je tady organizace DAN od toho, aby zasáhla a situaci vám ulehčila.


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.