Basic Life Support en Eerstehulp

1. 
Het doel van reanimeren (zonder defibrillatie) is het onderhouden van een adequate circulatie van zuurstofrijk bloed naar vitale organen zoals ______ en ______.

2. 
Inademingslucht bevat ______ procent zuurstof. Uitademingslucht bevat ongeveer ______ procent zuurstof. Het gebruik van extra ______ kan de hoeveelheid die aan de weefsels afgeleverd wordt beduidend vergroten.

3. 
Als je de hulpdiensten belt, moet je ze het volgende vertellen:

4. 
Tijdens de reanimatie nemen ______ tijdelijk de functie van eht hart over, terwijl de ______ lucht naar de longen brengen.

5. 
Goed of fout: In de meeste gevallen zal het hart weer gaan kloppen nadat er gereanimeerd is.

6. 
Goed of fout: Als je na het verlenen van eerstehulp de handschoenen uittrekt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de buitenkant van de handschoen tijdens het uittrekken niet in aanraking komt met je huid.

7. 
Goed of fout: Alle ademgeluiden worden als normaal beschouwd.

8. 
Goed of fout: Een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging leggen is belangrijk om een open luchtweg te behouden en om de mogelijkheid dat bloed of overgeefsel een belemmering gaat vormen zo klein mogelijk te houden.

9. 
Goed of fout: Mensen met rug- of nekverwondingen moeten niet in de stabiele zijligging gelegd worden.

10. 
De aanbevolen frequentie van compressies bij een volwassene is:

11. 
De aanbevolen diepte van de borstcompressies bij een volwassene is:

12. 
De verhouding compressies/beademing is voor een volwassenen:

Download artikel

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.