Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i pierwszej pomocy

1. 
Celem resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO bez defibrylacji) jest utrzymanie dostatecznego krążenia natlenowanej krwi do najważniejszych organów ciała jak ____ i ____.

2. 
Wdychane powietrze zawiera ____ procent tlenu. Wydychane powietrze zawiera około ____ procent tlenu. Użycie dodatkowego ____ może znacząco zwiększyć jego ilość docierającą do tkanek.

3. 
Kiedy wzywasz służby ratownicze, powinieneś przekazać im następujące informacje:

4. 
Podczas RKO ____ tymczasowo przejmują funkcje serca, podczas gdy ____ dostarcza powietrze do płuc.

5. 
Prawda czy fałsz: W większości przypadków, serce wznawia pracę po wykonaniu RKO.

6. 
Prawda czy fałsz: Kiedy zdejmujesz rękawiczkę po udzieleniu pierwszej pomocy, ważne jest, by przy jej zdejmowaniu nie dotykać gołej skóry zewnętrzną stroną rękawiczki.

7. 
Prawda czy fałsz: Wszelkie odgłosy oddechowe są uznawane za normalne.

8. 
Prawda czy fałsz: Umieszczenie nieprzytomnego, oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej jest ważne dla utrzymania udrożnienia dróg oddechowych i minimalizowania ryzyka zablokowania ich przez krew czy wymioty.

9. 
Prawda czy fałsz: Poszkodowany z urazem pleców lub karku nie powinien być umieszczany w pozycji bezpiecznej.

10. 
Rekomendowana częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej poszkodowanego wynosi:

11. 
Zalecana głębokość uciśnięć u osoby dorosłej wynosi:

12. 
Stosunek uciśnięć do oddechów u osoby dorosłej wynosi:

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.