DAN i Ekspedycja zmieniających się oceanów: przyjaciele z wspólnym celem

DAN Europe jest dumne będąc przyjacielem Ekspedycji zmieniających się oceanów (Changing Oceans Expedition), dziesięcioletniej przygody przez najważniejsze morskie ekoregiony globu, w celu zaznajomienia świata z najbardziej aktualnymi informacjami o stanie naszych oceanów.

Ekspedycja opracuje nowe sposoby eksplorowania i badania oceanów, dzieląc się tymi odkryciami, dzień po dniu, chwila po chwili, poprzez nowe interaktywne media generacji internetowej.
Projekt stawia za cel określenie stanu kluczowych morskich ekosystemów i specyficznych miejsc na całym globie. Te migawkowe ujęcia, bazujące na rozmaitych badaniach i obserwacjach, dadzą naukowcom odniesienie dla przyszłych badań.
 

Medycyna, zróżnicowanie biologiczne, ekologia, klimatologia, archeologia morska – bez względu na dziedzinę ich badań, naukowcy przeprowadzą specyficzne badania, w celu zrozumienia, co dzieje się w danym obszarze morza lub zbiorą dane z dużych obszarów, aby spojrzeć na cały morski system i gatunki zamieszkujące ten obszar.  Ekspedycja ma również szeroki krąg współuczestników, gotowych podać rękę, tam gdzie specyficzne umiejętności i wiedza są najbardziej potrzebne, a DAN Europe ma szczęście znajdować się wśród nich.
 

DAN ofiarowała przyjaciołom z załogi zmieniających się oceanów dopplerowskie urządzenie ultradźwiękowe oraz rejestrator danych z nurkowań. Narzędzia te pozwolą im wykryć i zarejestrować pęcherzyki przemieszczające się w naczyniach krwionośnych po nurkowaniach. Wykrywanie pęcherzyków odbędzie się zgodnie ze standardami DAN DSL (laboratorium bezpieczeństwa nurkowania DAN). DSL zbierze dane i wykorzysta te informacje do aktualizacji
bazy danych badań.

Łącza:

www.changingoceans.org

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.