Zdjęcie: Marcello Di Francesco
Incydent nurkowy

Kiedy coś idzie nie tak

Historie z przeszłości pokazują, że zawsze może dojść do wypadku. Dlatego musimy mieć pod ręką plan, aby zminimalizować jego skutki. Na ryzyko narażeni są klienci, pracownicy centrów nurkowych, osoby postronne, profesjonaliści nurkowi, a nawet same firmy nurkowe.

Plany akcji ratunkowej są niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów i firm nurkowych. Takie plany zazwyczaj zawierają informacje potrzebne w razie wypadku nurkowego, jednak najczęściej dotyczą one tylko konwencjonalnych aktywności nurkowych lub przewidywalnych problemów. Wszechstronny plan akcji ratunkowej musi uwzględniać różne obszary ryzyka, ale niewielu ludzi rozumie, jak wygląda zidentyfikowanie tego ryzyka oraz opracowanie, sprawdzenie i ocena prawdziwie efektywnego planu.

Ten artykuł omawia najważniejsze kwestie planowania efektywnej i praktycznej procedury awaryjnej w celu zminimalizowania skutków wypadków w branży nurkowej. Najpierw rozważymy, gdzie najczęściej może dojść do sytuacji awaryjnej.

Ryzyko może być różne w zależności od centrum nurkowego, profesjonalisty i obszaru działania, dlatego musimy przeprowadzić ostrożną analizę, aby zidentyfikować poważne zagrożenia. Oto częściowa lista prawdopodobnych rodzajów ryzyka opracowana po to, aby pomóc w zidentyfikowaniu możliwych problemów w różnych miejscach.

  • W centrum nurkowym: pożar, wybuch butli napełnionej gazem pod wysokim ciśnieniem lub zbiornika z niebezpiecznym płynem, kontakt z substancjami chemicznymi lub innymi niebezpiecznymi materiałami, porażenie prądem, konflikty na tle społecznym lub kontakt z agresywnymi osobami.
  • W basenie i w miejscach przeprowadzania szkoleń: kontakt z niebezpiecznymi substancjami (np. z chlorem), nagłe przypadki medyczne (wynikające z wcześniejszych problemów ze zdrowiem), urazy (z powodu poślizgnięcia się, upadku, podnoszenia ciężkich przedmiotów lub związane z nurkowaniem), topienie się.
  • Podczas nurkowania: poważne obrażenia spowodowane np. przez śruby łodzi, upadek z drabiny, nurkowanie lub ciężkie przedmioty, kontakt z niebezpiecznymi organizmami morskimi, zaginięcie nurka, topienie się, nagłe przypadki medyczne związane z problemami ze zdrowiem, ryzyko podczas wchodzenia i wychodzenia z wody na skalisty brzeg lub z trudno dostępnych jaskiń czy zbiorników wodnych.
  • Podczas transportu (na lądzie lub w wodzie): pożar, zła pogoda, wywrócenie łodzi, zaginięcie lub urazy osób przebywających na łodzi lub wchodzących na łódź , wypadki podczas wodowania łodzi, wypadki na drodze, uprowadzenie jednostki pływającej lub pojazdu.

Oprócz łatwych do zidentyfikowania rodzajów ryzyka mogą również występować inne, które muszą zostać uwzględnione i do których należy się przygotować, mimo że są mało prawdopodobne. Takie zagrożenia mogą wystąpić w którymkolwiek z wyżej opisanych miejsc lub gdziekolwiek indziej:

  • zaginięcie, porwanie lub zranienie klienta
  • niedopuszczalne lub agresywne zachowanie klienta, pracownika lub gościa
  • nagła choroba lub przypadek medyczny
  • działalność przestępcza, aresztowanie, śmierć lub zabójstwo z udziałem klienta lub pracownika

Ważnym aspektem planu akcji ratunkowej, który powinien być opracowany dla konkretnej lokalizacji i odnosić się do wszystkich miejsc opisywanych w planie sytuacji awaryjnej jest dostępność i niezawodność lokalnych służb ratownictwa medycznego i służb odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa.

Opisując rodzaje ryzyka i potencjalne miejsca ich występowania mamy nadzieję, że firmy i prowadzący własną działalność profesjonaliści nurkowi dogłębnie przemyślą swoje plany akcji ratunkowej.

Ryzyko zawsze będzie istniało, ale dzięki podnoszeniu poziomu wiedzy oraz zrozumieniu zagrożeń i odpowiedniemu przygotowaniu możemy zmniejszyć wątpliwości i lepiej poradzić sobie z niebezpieczną sytuacją, z którą na pewno się kiedyś zetkniemy.


Powiązane artykuły

Incydent nurkowy

Choroba dekompresyjna po dwóch nurkowaniach na nitroksie

ZdarzenieInstruktor nurkowania, który mieszka w Dubaju wykonał dwa nurkowania na nitroksie 32% w lokalnych miejscach. Pierwsze nurkowanie na głębokość 30 metrów trwało 37 minut i...

20 maj 2022
Incydent nurkowy

Barotrauma ucha po nurkowaniu w jeziorze

ZdarzenieDwóch fińskich nurków wykonywało pierwsze nurkowanie tego dnia w suchych skafandrach w jeziorze Vesijako w Finlandii. Zanurzyli się na głębokość 2 metrów w wodzie o...

06 grudzień 2021
Incydent nurkowy

Gorączka tropików

NurekNurkiem była 49-letnia kobieta, która wykonała w swoim życiu ponad 200 nurkowań. Nie miała żadnych dolegliwości, nie przyjmowała regularnie żadnych leków, była generalnie zdrowa i...

13 październik 2020

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.