B.R. Wienke

Tego samego autora

BANKI DANYCH PROFILI CENNE

Czym są banki danych profili? Banki danych profili (Profile Data Banks – PDB) są rozszerzonymi zbiorami profili nurkowych z opisem warunków i skutków. Aby stwierdzić...

Autor: B.R. Wienke
15 lipiec 2010

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.