Foto: Marcello Di Francesco
Zajímavosti

DAN Europe: Vaše podpůrná síť pro potápění

Mnoho potápěčů si spojuje DAN Europe výhradně se sportovním potápěním a s pojištěním na právní odpovědnost při výkonu zaměstnání. Většina si ale neuvědomuje, že tato nadace, založená již v roce 1983 a zaměřená na potápěčský výzkum a bezpečnost při potápění, nabízí mnohem více než jen pojištění. Vlastně se jedná o potápěčskou podpůrnou síť, která poskytuje svým členům širokou škálu služeb a informací určených pomáhat a podporovat aktivní potápěče jako jste vy.  

Svým způsobem je paradoxní, že služby od DAN mohou být v současné době a v situaci, kdy je cestování do ciziny kvůli pandemii drasticky omezené, důležitější než dříve, neboť se potápěči ve snaze uspokojit svou touhu a nadále provozovat svého koníčka nyní obracejí ke svým místním potápěčským destinacím. Problém totiž spočívá v tom, že i když může mít vaše země robustní systém zdravotního pojištění, určitě tento systém neposkytuje speciální znalosti, asistenci a poradenství potřebné v případech potápěčských nehod a zranění (ale i při plánování potápěčských akcí), nemluvě o plné úhradě hyperbarické terapie, kdyby jí bylo zapotřebí. Navíc je mnoho národních systémů zdravotního pojištění v současnosti doslova zahlceno požadavky a nároky souvisejícími s koronavirem, což potápěčům situaci ztěžuje v případech, kdy se začnou domáhat úhrady léčby jako následku nehody spojené se svým koníčkem.  

Ale nemusíte mít žádné obavy. Pořád máte na své straně starostlivého kolegu (buddyho) DAN Europe. Tato organizace právě připravuje pojistný produkt (pracovně zatím nazvaný „místní potápění“), který vás spolehlivě zajistí pro případ jakékoliv nehody při místním potápění. Více podrobnosti se dozvíte již brzy. 

Zatím však stojí za to, abyste zvážili a uvědomili si mnohé služby a výhody, které vám přináší členství v DAN Europe. Roční členský příspěvek činí 25 €, který však plné pojištění nezahrnuje. Určitou ironií je skutečnost,  že chováte-li se jako většina potápěčů, tak si ne zcela uvědomujete nebo nevyužíváte výhody a nabídky, které od jiných pojistitelů zpravidla nejsou vůbec dostupné.  

Níže uvádíme některé potápěčsky specifické možnosti a výhody, které byste měli zvážit. Všechny jsou dostupné prostřednictvím telefonní linky určené pro členy DAN – jedná se o zdravotní horkou linku DAN 24/7, a také díky přístupu do MyDAN, pro který můžete použít internet v kterémkoliv ze svých zařízení. 

Výhody členství

  • Možnost zdravotního poradenství v neurgentních situacích:

Členové DAN se mohou obrátit na zdravotního specialistu (odborníka na potápěčskou medicínu), který hovoří jejich rodným jazykem a položit mu jakýkoliv dotaz související s potápěním. Např.: „Mohu se potápět s tím novým lékem, který mi byl nedávno předepsán?“ Nebo vás může zajímat, zdali se můžete potápět, když jste si minulý měsíc zlomil nohu při lyžování. Jednoduše nás kontaktujte a my vám poradíme.

  • Možnost speciálního zdravotního poradenství v urgentním případě (emergency)

V urgentním případě můžete kontaktovat přímo specialistu, který hovoří vaším rodným jazykem. Dokonce se na něj můžete obrátit, i když jste ještě na lodi/člunu.  

  • Přístup ke specialistům DAN během „normálního“ stavu

Potřebujete lékaře specialistu na ORL, který rozumí potápění a mluví vaším rodným jazykem? A co tak dobrého kardiologa nebo neurologa? Nebo praktikujete volné potápění a plánujete si nechat vsadit zubní implantát, ale nevíte, zda to nebude mít negativní dopad na vaše dutiny? Komu byste měli zavolat? Ano, máte pravdu, u DAN se můžete o takových záležitostech poradit. I když v Evropě existuje jen málo zdravotních specialistů, kteří se také potápějí, my je všechny známe!

  • Analýza nebezpečí DCI

Napadlo vás, jak dalece riskantní je z hlediska dekompresního onemocnění potopit se k místnímu vraku lodi a prozkoumat jej během výletu, který plánujete na příští týden? Jste-li členem DAN, můžete to lehce zjistit. DAN Europe provede analýzu vašich ponorů, a to před samotnou akcí i po ní – pomocí software Diver Safety Guardiana své databáze patřící laboratoři Diving Safety Lab (DSL), která obsahuje záznamy o více než 60 000 ponorech a sdělí vám získané výsledky.

Výhody potápěčského pojištění u DAN

Jestliže si zakoupíte pojištění, získáte tím i členství v DAN Europe: Prohlédněte si různé možnosti v: Jste pojištěni?

  • Úhrada zdravotní a hyperbarické léčby, kterou nehradí národní zdravotní pojištění

I když nejsou jediné, tak organizace spadající pod DAN patří k největším poskytovatelům potápěčského pojištění se svou mezinárodní sítí čítající více než 180 lékařů, odborníků na potápění, kteří podporují po celém světě více než 400 000 členů. Potápěčské pojištění od DAN Europe bylo vytvořeno potápěči pro potápěče a je nejkomplexnějším pojištěním svého druhu na trhu. A protože poskytuje pojištění prostřednictvím svých vlastních poboček, dokáže nabízet a schvalovat nejlepší možnou zdravotní péči při efektivním vyřizování nároků vzniklých v souladu s platnými zákony a předpisy.

  • Vyřizování zdravotních urgentních případů

DAN nabízí specializovanou zdravotní podporu představitelům místních, oblastních a národních zdravotních pohotovostních (emergency) služeb, kteří zpravidla takovou specializaci (na potápěčskou medicínu) nemají. Některé země a oblasti mají dokonce s DAN uzavřené smlouvy, na základě kterých je možno požádat DAN o pomoc v případě potápěčské nehody hned na počátku prováděného zásahu. Tato skutečnost je doslova životně důležitá v případě nehod souvisejících s dekompresí, aby se zajistilo lepší vyhodnocení vzniklé situace a navrhlo rychlé řešení. K tomu je nutno dodat, že zmíněná podpora zahrnuje i doporučení a organizaci zdravotní přepravy, je-li taková přeprava zapotřebí, a přitom není dostupná při použití zdrojů ze systému národního zdravotního pojištění. 

  • Úhrada specializované zdravotní péče související s potápěním

I když vám počáteční výdaje uhradí zdravotní pojišťovna — to ovšem záleží na té které zemi — DAN vám uhradí následnou potřebnou léčbu, např. soukromou návštěvu u specialisty na ORL kvůli nehodě, která vám způsobila barotrauma, ale také posttraumatickou rehabilitaci, návštěvy u dermatologa, jestliže jste utrpěli nějaké zranění při kolizi s mořskou faunou nebo flórou, další vyšetření u specialistů, a dokonce i náklady na potřebné předepsané léky. DAN vás nenechá na holičkách, abyste nemuseli za nehodu při svém koníčku zaplatit!

Také zdůrazňujeme, že – vyjma pojištění typu Sport Bronze –  z ostatních druhů pojištění od DAN se hradí léčba po událostech typu emergency až po dobu 30 dnů od nehody. Navíc se z pojištění typu Sport Silver a Sport Gold, ale také ze všech druhů pojištění typu PRO, poskytuje úhrada denních nákladů na pobyt v nemocnici nutný kvůli následkům potápěčské nehody (až do 30 dnů). Z pojistek Sport a PRO Silver se platí 50 € za den, v případě pojištění typu Sport a PRO Gold se platí 100 €.

  • (Týká se pouze PRO)Přístup ke specialistům na potápěčskou medicínu a k právníkům v případě možné právní odpovědnosti při výkonu zaměstnání

DAN také umožňuje přístup ke specialistům na potápěčskou medicínu a k advokátům s příslušným zaměřením, aby se vám dostalo adekvátní pomoci pro ochranu vašeho majetku!

Rovněž si dovolujeme zdůraznit, že kromě shora uvedených výhod jde část finančních prostředků vybraných na pojištění také na podporu zdravotního potápěčského výzkumu, jehož výsledky pak významně ovlivňují vědecké poznatky šířené napříč celosvětovou potápěčskou komunitou. I samotní členové DAN Europe mají možnost přispívat svými daty k prohloubení vzájemné informovanosti mezi potápěči. DAN Europe také vyhlašuje a podporuje řadu kampaní zaměřených na zvyšování bezpečnosti při potápění. Takovými iniciativami se jiní pojistitelé nezabývají.

Jsme tady pro vaši podporu 

Jak sami vidíte, DAN Europe vám nabízí o hodně více než jen pojištění. V podstatě se jedná se o síť komplexní podpory potápění, která vám umožní bezpečně uspokojovat svou „vášeň pro vodu“ a pomůže vám v případě vzniku nějakých problémů. Viceprezidentka DAN Europe Laura Marroni k tomu říká: „Posláním DAN je učinit potápění bezpečnější, předcházet zraněním a stát po boku naší komunitě, když nás potřebuje a kdekoli nás potřebuje. Zdravotní asistence a pojištění jsou sice naprosto zásadní, ale myslím si, že jsou to právě vášeň pro svět pod vodou a odhodlání našich členů, které činí naši organizaci tak jedinečnou.“  


Související články

Zajímavosti

Strach a averze spojené s přístrojovým potápěním

Strach je základní a užitečná emoce u lidí a našich příbuzných savců. Signalizuje mysli přítomnost nebezpečné situace. Stejně jako u všech emocí hraje strach důležitou...

16 Květen 2024
Zajímavosti

Potápějte se poučenější: Seznamte se s pronajatou výbavou!

Představte si, že si pronajmete auto v neznámém městě, jedete po neznámých silnicích a pak se ocitnete v silném dešti – a v tom okamžiku...

Podle DAN Staff
06 Březen 2024
Zajímavosti

Ve volné a divoké přírodě: Potápění za hranicí vlastních možností

Moudrost: Tak jaký byl ten ponor? Byl to vlastně tvůj první ponor od té doby, kdy jsi dokončil kurz potápění na otevřené vodě, to muselo...

Podle Audrey Cudel
12 Leden 2024

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.