Foto: DAN Europe staff
Zdravotní část

Kde je nejbližší komora?

Lékařská společnost pro podmořskou a hyperbarickou medicínu (UHMS) odhaduje, že ve světě je v provozu více než 4 500 hyperbarických komor. DAN čerpá informace ze světové databáze asi o 500 aktivních hyperbarických zařízeních, s kterými spolupracují lékaři mající velkou praxi se zdravotním vyšetřováním a léčbou potápěčů provozujících přístrojové potápění.

V oblasti spadající pod americkou DAN existuje asi 700 komor. DAN America však spolupracuje pouze se 160 hyperbarickými středisky, která patří do sítě nazvané DAN Recompression Chamber Referral Network. ( Poznámka redakce: V oblasti DAN Europe existuje asi 350 komor, z nichž asi 100 spolupracuje s DAN jako síť referenčních zařízení.) Kromě poskytování hyperbarické kyslíkové terapie při příslušných zdravotních indikacích, obsluha komor patřících do zmíněné sítě je vyškolena i na léčbu zranění utrpěných při potápění.

Důležité je uvědomit si, že i když každé hyperbarické zařízení může poskytnout hyperbarický kyslík, pouze malé procento hyperbarických středisek má vyškolenou obsluhu pro léčbu onemocnění nebo zranění souvisejících s potápěním. Ve skutečnosti je tomu tak, že počet hyperbarických (a “potápěčům přátelských”) středisek se každým rokem snižuje, neboť hyperbarická zařízení zápasí s náklady na výcvik, obsluhu i pojištění.
V roce 2004 přišlo na nepřetržitou (24 hodin denně) horkou pohotovostní linku DAN téměř 3 000 telefonátů s žádostí o pomoc; z toho jedna třetina měla za následek odkaz na hyperbarické středisko, kde byl potápěč vyšetřen na možné onemocnění související s potápěním. I když v mnoha oblastech světa existuje poměrně dost hyperbarických komor, zjištění nejbližší vhodné (a použitelné) komory je často dosti obtížné.

Jak DAN informuje o umístění komor
DAN často nabízí pomoc s léčbou, přepravou a hyperbarickou terapií zraněných potápěčů. Předem však informace o komorách (pro účel naplánování případného řešení v nouzi) potápěčům zásadně neposkytuje. Proč? Nejlepší variantou pro zraněného potápěče je použití existující pohotovostní služby. V případě jakéhokoliv podezření na dekompresní nemoc nebo jiné zranění související s potápěním je pro potápěče nejdůležitější dostat se nejdříve do nemocniční péče.

Jakmile se zraněný potápěč dostane do nemocničního prostředí (nebo tam směřuje), může kontaktování DAN pomoci určit nejbližší vhodné hyperbarické zařízení pro jeho léčbu (jestliže se zjistí, že zranění souvisí s dekompresí). Mnoho komor není otevřeno 24 hodin a je potřeba je předem informovat – to provede lékař nebo DAN – aby tam byla připravena obsluha. Ze své praxe DAN ví, že umístění, dostupnost i kontaktní informace komor se často mění. Občas se stalo, že někteří potápěči projeli kolem vynikajícího zdravotního zařízení, aby se co nejrychleji dostali do rekompresní komory a tam se zjistilo, že potápěč hyberbarickou terapii nepotřebuje.

Mnohem lepší je dopravit zraněného potápěče nejdříve do zařízení zdravotní pohotovostní služby. I když se potápěč vynoří na hladinu s jasnými příznaky tepenné plynové embolie, správná strategie je nejdříve zajistit podporu jeho základních životních funkcí, včetně poskytování stoprocentního kyslíku během přepravy do místního zařízení zdravotní pohotovostní služby nebo do nemocnice. Máte-li nějaké další dotazy ohledně neakutní pomoci (ale v souvislosti s potápěním), zavolejte DAN na +39 06 4211 8685. Jsme tady proto, abyste získali co nejlepší informace i péči. Zranění potápěči potřebují nejdříve zdravotní ošetření
 

Důvody:

  • Nemocnice a zařízení pohotovostní péče mají neomezené zásoby kyslíku, intravenózních roztoků a léků.
  • Lékař/poskytovatel pohotovostní péče musí vyloučit jiné komplikace, jako např. pneumotorax (plicní kolaps), infarkt myokardu a neurologické i kosterněsvalová zranění s příznaky podobnými dekompresnímu onemocnění.
  • Zraněný pacient musí být před přepravou nejdříve stabilizován, teprve potom může podstoupit dopravu se zdravotním dozorem.
  • Přeprava potápěče bez řádného vyšetření může negativně ovlivnit jeho zdravotní stav i výsledek následné léčby.
  • Provozní stavy komor se různí. Komora může být uzavřena kvůli plánované údržbě, obsluha může být na dovolené, nebo může být přetížená vysokým počtem právě přítomných pacientů. Jednoduše řečeno, komora, do které právě jedete, může být nedostupná nebo nepoužitelná. Většina případů podezření na dekompresní nemoc se hlásí a potřebuje vyšetření v čase mimo normální pracovní dobu. Hyperbarické komory jsou zpravidla v provozu během normální místní pracovní doby a večer nebo o víkendech není obsluha k dispozici. Některá hyperbarická zařízení zásadně neprovozují své komory po pracovní době a potápěčům terapii neposkytnou. Proto je potřeba, aby se ze zařízení, kde je poskytováno prvotní vyšetření, do komory nejdříve zavolalo a sdělila se jim nutnost připravit obsluhu na příjezd pacienta vyžadujícího hyberbarickou terapii.
     

A na závěr . . .
Jestliže máte podezření, že potápěč utrpěl zranění související s potápěním a musí být vyšetřen, měli byste:

  • Zkontrolovat jeho dýchací cesty (způsob dýchání) a poskytnout mu stoprocentní kyslík – jestliže jste na to vyškolen;
  • přivolat zdravotní pohotovostní službu, aby jej dopravila do odpovídajícího zdravotního zařízení;
  • zavolat číslo pohotovostní služby DAN +39 06 4211 8685 a požádat o radu.

Možná nejsou příznaky po potápění jednoznačné a jasné, nebo se zřejmě nebude jednat o naléhavý případ, ale přesto si chcete příznaky DCI ověřit a upřesnit. I v takovém případě zavolejte na horkou pohotovostní linku DAN na +39 06 4211 8685.


Související články

Zdravotní část

Je třeba si dělat kvůli imerznímu plicnímu edému starosti?

Imerzní plicní edém (angl. zkratka buď IPO nebo IPE) nemusí být nejběžnějším bezpečnostním nebo zdravotním problémem při potápění, ale pravděpodobně je jedním z neznámějších. Jak...

Podle Guy Thomas
07 Srpen 2023
Zdravotní část

Variabilita srdeční frekvence (HRV) a fyziologický stres vyvolaný dekompresí

Poznámka redakce: Přinášíme analýzu přispěvatele k nedávnému a velmi diskutovanému tématu, která vrhá světlo na studii, na níž se podílejí i výzkumní pracovníci DAN Europe....

06 Červen 2023
Zdravotní část

Mohla by optimalizace potápěčovy hydratace a tělesné teploty zvýšit jeho...

Během posledních dvou desetiletí vědci zabývající se hyperbarií a následně i samotní potápěči pochopili, že správná hydratace je důležitá pro snížení rizika dekompresní nemoci (DCS)....

29 Srpen 2022

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.