Zdjęcie: DAN Europe staff
Medycyna nurkowa

Gdzie znajduje się najbliższa komora?

Medyczne stowarzyszenie podmorskie i hiperbaryczne (UHMS) oszacowało, że na całym świecie działa ponad 4500 komór hiperbarycznych. DAN wykazuje w światowej bazie danych około 500 czynnych ośrodków hiperbarycznych nadzorowanych przez lekarzy, mających szczególne doświadczenie w ocenie i leczeniu nurków.
 

W rejonie DAN America istnieje około 700 komór. DAN America działa przede wszystkim z tylko 160 centrami hiperbarycznymi, które stanowią część sieci skierowań do komór dekompresyjnych DAN (Recompression Chamber Referral Network). ( European Editorial Note: in the DAN Europe Region there is a further estimated number of chambers of about 350. DAN Europe has about 100 of them as Referral Institutions). Dodatkowo do zapewniania hiperbarycznej terapii tlenem (HBO2) według zatwierdzonych wskazówek medycznych, personel komory jest szkolony w leczeniu poszkodowanych nurków.
 

Ważnym jest uznanie, że chociaż ośrodki hiperbaryczne mogą zapewnić hiperbaryczny tlen, tylko niewielka procentowo ilość centrów hiperbarycznych ma możliwość, przeszkolenie i chęć leczenia chorób lub urazów nurkowych. W rzeczywistości, ilość ‘przyjaznych nurkowm’ centrów hiperbarycznych staje się mniejsza każdego roku, gdyż obiekty te zmagają się ze szkoleniami, kwestiami personalnymi i finansowymi, włączając zwroty z tytułu ubezpieczeń.
 

W roku 2004, ratunkowa, 24-godzinna gorąca linia nurkowa DAN odebrała blisko 3000 wezwań o pomoc; jedna trzecia tych wezwań skutkowała skierowaniami do centrów hiperbarycznych, gdzie nurek był przebadany na ewentualną chorobę związaną z nurkowaniem. Chociaż wiele obszarów świata jest dobrze nasyconych komorami hiperbarycznymi, zlokalizowanie najbliższej odpowiedniej komory często przedstawia wyzwanie.
 

Polityka DAN dotycząca rozmieszczenia komór DAN często oferuje pomoc w opiece, transporcie i hiperbarycznym leczeniu poszkodowanych nurków. Jednak, z zasady, DAN nie dostarcza nurkom z wyprzedzeniem informacji o komorach dla celów planowania nagłych przypadków.

Jak jest tego przyczyna? Najlepsza opcją jest wykorzystanie dla poszkodowanego nurka najpierw istniejących lokalnych służb. W każdym podejrzanym przypadku choroby dekompresyjnej lub urazu nurkowego, nacisk powinien być położony najpierw na dostarczenie nurka do szpitala. Gdy tylko nurek z urazem znajduje się w otoczeniu szpitalnym (lub w drodze), wówczas jest moment, gdy kontakt z DAN może pomóc określić najbliższy ośrodek odpowiedni do leczenia urazu, jeżeli okaże się on związany z dekompresją.
 

Wiele komór nie jest otwartych przez 24 godziny i mogą one wymagać uprzedniego powiadomienia – od lekarza lub DAN – aby być odpowiednio obsadzonymi personelem i w gotowości. DAN wie z doświadczenia, że rzeczywista lokalizacja komory, dostępność oraz informacje kontaktowe często ulegają zmianom. Czasami, niektórzy nurkowie byli wywożeni poza wspaniałe obiekty opieki zdrowotnej, aby dostać się do komory dekompresyjnej, podczas gdy opieka hiperbaryczna wcale nie była tym, czego najbardziej potrzebował nurek.
 

Bezpieczniej i rozsądniej jest najpierw dostarczyć poszkodowanego nurka do izby przyjęć Nawet, gdy nurkowie wynurzają się na powierzchnię z wyraźnymi objawami tętniczego zatoru gazowego, terapią wybieraną najpierw są podstawowe zabiegi podtrzymania życia, włączając 100 procentowy tlen podczas transportowania do lokalnej służby ratowniczej lub szpitala. Jeżeli masz pytania inne niż związane z nagłym przypadkiem podczas nurkowania, zadzwoń do DAN na +39 06 4211 8685 . Jesteśmy tutaj, by upewnić się że uzyskasz fakty i możliwie najlepszą opiekę. Poszkodowani nurkowie wymagają najpierw medycznego leczenia
 

Przyczyny:

  • Szpitale lub ośrodki pomocy w wypadkach posiadają nieograniczony zapas tlenu, płynów dożylnych i leków.
  • Lekarz/ratownik medyczny potrzebuje wykluczyć inne choroby, takie jak odma płucna (zapadnięte płuco), zawał mięśnia sercowego (atak serca) oraz urazy neurologiczne i mięśniowo-szkieletowe z objawami podobnymi do choroby dekompresyjnej.
  • Pacjent z urazem wymaga ustabilizowania przed transportem i podczas niego i powinien być przekazywany pod nadzorem medycznym.
  • Transportowanie nurka bez odpowiedniej oceny może niekorzystnie wpłynąć na jego zdrowie i wynik leczenia.
  • Status operacyjny komory ulega zmianom. Komory mogą być zamknięte z powodu planowej konserwacji, urlopu personelu lub ograniczonej załogi ze względu na duże obciążenie leczeniem pacjentów w porze dziennej. Komora, do której się skierujesz może nie być dostępna.
  • Większość przypadków choroby dekompresyjnej zgłasza się do badania po normalnych godzinach pracy. Na ogół, ośrodki hiperbaryczne mają regularne godziny robocze w porze dziennej i nie zawsze są obsadzone wieczorem i podczas weekendów. W rzeczywistości, pewne ośrodki z komorami wybierają nieobsadzanie swoich urządzeń po godzinach i nie życzą sobie leczenia nurków. Zazwyczaj wymagane jest wcześniejsze powiadomienie ośrodka przez przeprowadzającego badanie lekarza, aby można było rozpocząć procedurę wezwania personelu komory do przeprowadzenia leczenia hiperbarycznego.

W końcu . . .
Jeżeli podejrzewasz, że nurek na uraz związany z nurkowaniem i wymaga oceny, powinieneś bezpiecznie:

  • Monitorować drogi oddechowe, oddychanie, krążenie i zapewnić 100 procentowy tlen, jeżeli jesteś przeszkolonym ratownikiem tlenowym
  • Wezwać lokalne służby ratunkowe w celu uzyskania transportu lub pomocy w przetransportowaniu poszkodowanego nurka do ośrodka opieki medycznej
  • Zadzwonić pod numer ratunkowy DAN +39 06 4211 8685 w celu uzyskania konsultacji i porady.

Być może nie jesteś pewien co do objawów po nurkowaniu i nie ma potrzeby nagłej pomocy, lub możesz chcieć zadać pytania o oznakach i objawach DCI.

Jeżeli tak, możesz również skontaktować się z gorącą linią DAN Europa +39 06 4211 8685


Powiązane artykuły

Medycyna nurkowa

Zanurzeniowy obrzęk płuc: problem dotyczący bezpieczeństwa nurkowania?

Zanurzeniowy obrzęk płuc (Immersion Pulmonary Oedema – IPO) być może nie jest najczęstszym problemem dotyczącym zdrowia lub bezpieczeństwa podczas nurkowania, ale prawdopodobnie jest jednym z...

Autor: Guy Thomas
07 sierpień 2023
Medycyna nurkowa

Zmienność rytmu serca (HRV) i stres fizjologiczny wywołany dekompresją

Uwaga od redaktora: Przedstawiamy tutaj analizę autora na niedawny i szeroko dyskutowany temat, rzucając światło na badanie, w które zaangażowani są również badacze DAN Europe....

06 czerwiec 2023
Medycyna nurkowa

Czy optymalne nawodnienie i utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała może poprawić...

W ciągu ostatnich dwóch dekad badacze zajmujący się dekompresją, a potem nurkowie zrozumieli, że odpowiednie nawodnienie jest ważne, aby zmniejszać ryzyko choroby dekompresyjnej. Chociaż na...

29 sierpień 2022

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.