První pomoc a podporu základních životních funkcí

1. 
Cílem CPR (bez defibrilace) je udržet adekvátní cirkulaci okysličené krve do životně důležitých orgánů, jakými jsou ____ a ____.

2. 
Vdechnutý vzduch obsahuje ____ procent kyslíku. Vydechnutý vzduch obsahuje přibližně ____ procent kyslíku. Použití doplňujícího ____ může významně zvýšit množství dopravované do tkání.

3. 
Při volání záchranné zdravotní byste měli sdělit:

4. 
Během CPR převezmou ____ dočasně funkci srdce, zatímco ____ dodávají vzduch do plic.

5. 
Správně nebo špatně: Ve většině případů začne srdce znovu pracovat poté, kdy někdo poskytl CPR.

6. 
Správně nebo špatně: Při stahování rukavic poskytnutí první pomoci je důležité, aby vnější povrch rukavic nepřišel do kontaktu s pokožkou záchrance.

7. 
Správně nebo špatně: Veškeré zvukové projevy dýchání se považují za normální.

8. 
Správně nebo špatně: Uložení bezvědomé dýchající oběti do stabilizované polohy je důležité proto, aby se zajistily volné dýchací cesty a snížilo nebezpečí jejich obstrukce krví nebo zvratky.

9. 
Správně nebo špatně: Osoby se zraněním zad nebo krku by se neměly ukládat do stabilizované polohy.

10. 
Doporučený počet stlačení u dospělé osoby je:

11. 
Doporučená hloubka stlačení hrudníku při prováděných kompresích u dospělé osoby je:

12. 
Poměr stlačení/dýchání u dospělé osoby je:

DOWNLOAD ARTICLE

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.