Nie zgub się na morzu – quiz

Zgubienie się lub pozostawienie przez łódź nurkową na morzu jest jedną z najbardziej przerażających sytuacji, z jaką nurek może się spotkać. Dowiedz się więcej o tym, jak zapobiegać takim przypadkom oraz jak zareagować w sytuacji awaryjnej. Rozwiąż nasz quizz i sprawdź swoją wiedzę!

1. 
Powody, dla których nurek się gubi to:

2. 
Prawda czy fałsz: Zbyt dużo balastu lub słaba kondycja fizyczna mogą sprawić, że nurek nie będzie w stanie dopłynąć z powrotem do punktu wyjścia nawet przy niewielkim falowaniu lub prądzie, co zwiększa ryzyko zgubienia się.

3. 
Prawda czy fałsz: Jeśli nurek ma jasne elementy sprzętu (na przykład żółte, zielone lub pomarańczowe), zwiększają one kontrast pomiędzy nim a powierzchnią, przez co łatwiej go dojrzeć z odległości.

4. 
Prawda czy fałsz: Bojka DSMB ma jasny kolor i wystaje z wody, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem, które nurek może wykorzystać, jeśli się zgubi, ale bojka nie gwarantuje, że zostanie odnaleziony.

5. 
Co to jest Rescue Streamer?

6. 
Które z poniższych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo nie zadziała, jeżeli butla nurkowa jest pusta?

7. 
Jaki przyrząd zwiększa szansę na odnalezienie nurka podczas poszukiwań z helikoptera?

8. 
Jak radiopława osobista (Personal Location Beacon – PLB) pomaga w odnalezieniu nurka?

9. 
Jak działa Nautilus Lifeline?

10. 
Jak działa system ENOS?

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.